Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

kommissionen att anta förslag om skydd av affärshemligheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Untitled-1Den 27 november kommer Europeiska kommissionen att anta ett förslag till direktiv om skydd av affärshemligheter och konfidentiell affärsinformation från förskingring och missbruk av tredje part.

Syftet med förslaget är att harmonisera nationella lagar om skydd mot förskingring av företagshemligheter genom att fastställa en gemensam definition och se till att i fall av olagligt förvärv, användning eller avslöjande av en företagshemlighet, är en tillräcklig och jämförbar nivå av gottgörelse inom EU försedd.

Bakgrund

Under flaggskeppsinitiativet Innovationsförbundet, en av pelarna i EU 2020-strategi, åtog sig kommissionen att skapa en innovationsvänlig miljö. Inom denna ram har kommissionen antagit en övergripande strategi för att säkerställa en väl fungerande inre marknaden för immateriella rättigheter, som också når områden som kompletterar immateriella rättigheter (IPR) som affärshemligheter.

Varje företag, stort som litet, i vilken sektor som helst använder konfidentialitet för att få en konkurrensfördel, särskilt när det är baserat på kunskap och innovation. Affärshemligheter är källan till alla fördelar som är första personer. Värdefull information som inte kan skyddas av exklusiva rättigheter, såsom patent, kommer bara att ge dess skapare en fördel gentemot konkurrenter om och i den utsträckning den inte är allmänt känd och den hålls konfidentiell.

Företag utsätts dock i allt högre grad för oärliga metoder (som ekonomiskt spionage, stöld, otillåten användning och avslöjande av konfidentiell information), vilket påverkar deras kunskapskapital och konkurrenskraft. Dessutom finns det viktiga skillnader mellan de skyddsnivåer som erbjuds inom EU för att försvara affärshemligheter mot orättvis praxis.

Affärshemligheter och konfidentiell affärsinformation.

Annons

Kommissionär Michel Barniers webbplats.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend