Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Europeiska dagen för brottsoffer: Kommissionen vidtar åtgärder för att förverkliga förbättrade brottsoffers rättigheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

brottsplatsInför morgondagens Europeiska dagen för brottsoffer (22 februari) vidtar Europeiska kommissionen åtgärder för att se till att brottsoffer kan förlita sig på sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen i praktiken.

De banbrytande nya reglerna om minimirättigheter för offer i hela EU (Direktiv 2012 / 29 / EU) antogs den 25 oktober 2012. Lagen garanterar minimirättigheter för offer var de än befinner sig i EU, inklusive korrekt stöd, information och skydd (IP / 12 / 1066). Medlemsstaterna har fram till den 16 november 2015 på sig att implementera de europeiska bestämmelserna i sina nationella lagar, och kommissionen har idag utfärdat vägledning för att hjälpa dem i denna process. Vägledningsdokumentet utarbetades av kommissionens generaldirektorat för rättvisa tillsammans med organisationer för stöd till offer och nationella myndigheter. Det förtydligar bestämmelserna i direktivet om offrens rättigheter och bidrar till att göra de rättigheter som det fastställer till verklighet överallt i EU.

"Offrens rättigheter är en viktig ny del av europeisk lag och en som vår union kan vara mest stolt över", säger vicepresident Viviane Reding, EU:s justitiekommissionär. "Med 75 miljoner människor som faller offer för brott i hela Europeiska unionen varje år, kommer de förbättrade rättigheter som vi har kommit överens om i EU-lagstiftningen att se till att var och en har rätt till förbättrat skydd, information och stöd. Offret får inte glömmas bort utan bör behandlas rättvist. Medborgare som har fallit offer för ett brott förtjänar inget mindre.”

Med anledning av den europeiska dagen för brottsoffer skickade Reding också ett brev till nationella ministrar och påminde dem om vikten av ett snabbt införlivande av de europeiska reglerna: ”EU:s direktiv om brottsoffer får inte bli en död bokstav: åtgärden som överenskommits på EU-nivå bör översättas till nationell lagstiftning för att vara operativa och fullt tillgängliga för offren senast införlivandedatumet den 16 november 2015”, skriver hon i sitt brev.

Den vägledning som utfärdades idag – som vicepresident Reding informerade nationella ministrar om i sitt brev – innehåller ett förtydligande av vad olika rättigheter som ingår i direktivet innebär i praktiken. Rätten till information innebär till exempel att offren ska få information om sina rättigheter från första kontakten med polis eller domstol. Medlemsstaterna bör därför se till att polis, åklagare, rättsväsende, socialtjänst och stödtjänster har ett nära samarbete för att säkerställa ett uppdaterat informationsflöde för offren, till exempel med hjälp av elektroniska system.

Kommissionen håller också en workshop med experter i Bryssel den 28 mars 2014 för att ytterligare bistå EU-länder med en snabb och korrekt implementering av offrens rättigheter.

Minimiregler för offer är en del av EU:s bredare mål att bygga ett europeiskt område med rättvisa, så att människor kan lita på en uppsättning grundläggande rättigheter och kan ha förtroende för rättssystemet var de än befinner sig i EU. För att hjälpa till att skydda våldsoffer från ytterligare skada av deras angripare antogs en förordning om ömsesidigt erkännande av civilrättsliga skyddsåtgärder i juni 2013 (IP / 13 / 510).

Annons

Exempel på hur direktivet kommer att förbättra situationen för brottsoffer:

Under semestern i ett annat medlemsland attackerades och rånades Valérie våldsamt. På polisstationen får hon information om sina rättigheter på sitt språk och en tolk tillkallas så att hon kan göra sitt uttalande på sitt modersmål. Hon får en översatt, skriftlig bekräftelse på sitt klagomål och informeras om nästa steg. Hon hänvisas också till en specialiserad brottsofferstödsorganisation. Väl tillbaka i sitt land håller myndigheterna i den medlemsstat där hon blev överfallen henne informerad om alla stadier i brottmålsförfarandet. Hon vittnar och så småningom döms gärningsmannen. Från och med slutet av 2015 kommer dessa skyddsåtgärder att gälla i hela EU.

Bakgrund

EU-direktivet om minimistandarder för offer lades fram av kommissionen i maj 2011 (IP / 11 / 585 och MEMO / 11 / 310). Det antogs den 4 oktober 2012 av EU:s råd (IP / 12 / 1066) efter en omröstning i plenum i Europaparlamentet (MEMO / 12 / 659). Detta kom efter att Europaparlamentet och ministerrådet nått fram en överenskommelse i juni 2012 efter intensiva förhandlingar förmedlade av Europeiska kommissionen.

EU-direktivet om minimistandarder för offer kommer att säkerställa att i hela EU:

– Offren behandlas med respekt och polis, åklagare och domare är utbildade för att hantera dem på rätt sätt.

– Offren får information om sina rättigheter och sitt fall på ett sätt som de förstår.

– Offerstöd finns i alla medlemsstater.

– Offren kan delta i rättegången om de vill och får hjälp att närvara vid rättegången.

– utsatta offer identifieras – såsom barn, våldtäktsoffer eller personer med funktionshinder – och skyddas på rätt sätt, och;

– offren skyddas medan polisen utreder brottet och under rättegången.

Mer information

Vägledning till medlemsländerna om offrens rättigheter
Europeiska kommissionen – offrens rättigheter
Hemsida för vicepresident Viviane Reding
Följ vicepresidenten på Twitter
Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend