Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

#Kazakhstan Välkomnar resultaten från Syrien möte i Astana, som Ryssland, Iran och Turkiet frågan gemensamt uttalande

DELA MED SIG:

publicerade

on

Panorama_673_309_95"Kazakstan välkomnar resultatet av det tredje internationella mötet om Syrien som hölls den 14-15 mars 2017 i Astana, där garantstaterna diskuterade genomförandet av de överenskommelser som nåddes i de tidigare förhandlingsrundorna i Astana, samt sätten att lösa militära frågor, förbättring av den humanitära situationen och studerade nya möjligheter för att utöka det trilaterala samarbetet om Syrien, heter det i uttalandet. skriver Malika Orazgaliyeva.

Enligt ministeriet antog garantstaterna – Ryssland, Iran och Turkiet – efter resultatet av de två dagar långa samtalen ett gemensamt uttalande där de lyfte fram flera viktiga frågor.

Delegationerna från de tre länderna inventerade således sitt samarbete som syftade till att få ett slut på den syriska konflikten och genomförandet av vapenvilaregimen sedan det föregående högnivåmötet i Astana den 16 februari. De välkomnade Irans uttalande att officiellt bli den tredje garantstaten för vapenvilaregimen, samt bekräftade på nytt sitt engagemang för konsolidering och förstärkning av vapenvilaregimen.

Delegationerna utbytte information om rapporter om överträdelser av vapenvilan och betonade behovet av att minska överträdelserna genom att öka effektiviteten i den trilaterala övervakningsmekanismen.

De betonade det brådskande behovet av att förbättra förhållandena på plats genom ett starkare upprätthållande av regimen för eldupphör, samt fortsatte sina överläggningar inför ett eventuellt antagande av ytterligare dokument.

I detta sammanhang inleddes diskussioner om internationellt bistånd för minröjning av UNESCO:s kulturarv i Syrien, om förtroendeskapande åtgärder och andra ämnen, som är kopplade till den övergripande politiska lösningen i Syrien.

Parterna underströk den viktiga roll som Astanamötena spelar när det gäller att komplettera och underlätta Genèveprocessen. Dessutom välkomnade de återupptagandet av samtalen i Genève, som underlättades av framstegen med att upphöra med fientligheterna i Syrien tack vare den vapenvilaregimen som gällde sedan 30 december 2016, och resultaten från de tidigare mötena i Astana, i synnerhet skapandet av en trilateral vapenvilamekanism. Baserat på kopplingen mellan Genève- och Astanaprocesserna uttryckte de sitt stöd för fortsatta samtal i Genève den 23 mars.

Annons

Garantstaterna betonade vidare att deras trilaterala möten kommer att fortsätta på tekniska och höga nivåer och noterade att den syriska regeringen och syriska oppositionsrepresentanter, liksom andra parter kan bjudas in till dessa möten som observatörer.

Enligt det gemensamma uttalandet beslutade parterna att hålla nästa högnivåmöte den 3-4 maj i Astana och enades om att hålla preliminära expertsamråd den 18-19 april i Teheran.

De tre länderna uttryckte också tacksamhet till Kazakstans president, Nursultan Nazarbayev och de kazakiska myndigheterna för att de var värdar för deras möten.

I sitt eget uttalande upprepade det kazakiska utrikesministeriet att mötena i Astana är en integrerad del av Genèveprocessen under FN:s regi och att man betraktar resultaten av det tredje internationella mötet om Syrien som ett meningsfullt bidrag till processen för politisk lösning av Syrienkrisen på Genèveplattformen.

"Kazakstan, som en icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd för 2017-2018, kommer att fortsätta att göra sitt yttersta för att ta itu med frågorna relaterade till regional och global säkerhet, såväl som kampen mot terrorism", heter det.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend