Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#CircularEconomy: Tre ledande industrier förnyar krav på ett enda mått på "riktiga" #återvinningspriser

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europas återvinningsföretag av stål, papper och icke-järnmetaller är enade i sin uppmaning till trialogen för EU:s cirkulära ekonomi: sätt en ambitiös återvinningsåtgärd först. 

Medlemsstaterna enades idag om sitt förhandlingsmandat om avfallsförslag från den cirkulära ekonomin, vilket banar väg för trepartsmöten med Europeiska kommissionen och parlamentet. EUROFER, CEPI och Eurometaux vädjar nu till alla EU-institutioner att bevisa sin ambition om cirkulär ekonomi, genom att arbeta konstruktivt mot ett enda mått på verklig återvinning.

Axel Eggert, EUROFERs generaldirektör: ”Varje institution har nu erkänt att medlemsstaterna måste börja beräkna återvinningsgraden vid samma tidpunkt, vilket inte är fallet enligt nuvarande lagstiftning. Men parlamentet har varit den enda institutionen som har föreslagit den rätta lösningen: en enda åtgärd utan undantag. Vi kommer att arbeta med beslutsfattare för att göra det bästa av förslagen och att sträva efter en mätning vid ingångspunkten för den slutliga återvinningsprocessen. Det värsta möjliga resultatet är ett där vi står kvar med ett permanent kryphål som gör det möjligt för medlemsstaterna att kringgå krav.”.

Sylvain Lhote, CEPI:s generaldirektör: "Idag (19 maj) har tre av Europas återvinningsledare enats för att betona vikten av att mäta "riktiga" återvinningsgrader. Att få den cirkulära ekonomin att hända i Europa innebär att vi måste kunna mäta den faktiska återvinningsgraden. Detta kommer att möjliggöra bättre målinriktning av investeringar där det är viktigast – bättre system för insamling och sortering som förbättrar kvaliteten och kvantiteten på det som återvinns, vilket i sin tur ökar industriutvecklingen.”

Guy Thiran, Eurometauxs generaldirektör: ”Tills vi har en gemensam metod för att mäta hur mycket av vårt avfall som återvinns spelar det ingen roll om EU:s överordnade återvinningsmål är 65 procent eller 70 procent. EU:s förhandlare måste göra en stark beräkningsmetod till sin högsta prioritet. Vi kan bara bedöma realismen och ambitionen med återvinningsmål när vi vet vad medlemsstaterna kommer att mäta.”

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend