Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

#Brexit - Säkerställa en smidig övergång för bilproducenter och säkerhet på vägarna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Tillverkare som fått ett brittiskt typgodkännande för sina bilar kommer att kunna ansöka om nya EU-27-godkännanden för att behålla tillgången till EU:s marknad.

Lagförslaget som röstades om i kommittén för den inre marknaden och konsumentskydd i måndags (5 november) tar upp den rättsliga osäkerheten för biltillverkare med typgodkännanden i Storbritannien.

EU:s regler om typgodkännande av fordon, som fastställer säkerhets-, miljö- och produktionskrav, kräver att tillverkare skaffar ett typgodkännande från något av de nationella tillståndsorganen. Dessa EU-typgodkännanderegler kommer att upphöra att gälla i Storbritannien när landet lämnar EU. Det innebär att alla tillverkare som har fått ett brittiskt typgodkännande för sina bilar nu kommer att kräva ett nytt som beviljats ​​av en godkännandemyndighet i ett av EU27-medlemsländerna, inklusive för typer som redan är i produktion. Detta kommer att påverka producenter som är etablerade i andra EU-medlemsstater än Storbritannien, om de har ett brittiskt godkännande.

Förslaget till förordning omfattar motorfordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för dessa fordon. Den anger villkoren för att få ett EU-typgodkännande och dess effekter på utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av sådana produkter.

Förslaget skulle möjliggöra ett erkännande av provningar som tidigare utförts av en brittisk typgodkännandemyndighet, samtidigt som EU:s typgodkännandemyndigheter får möjlighet att begära nya provningar. Ett av målen är att upprätthålla EU:s säkerhets- och kvalitetsstandarder, med särskild uppmärksamhet på fordonens säkerhet och miljöprestanda.

Utskottets ändringsförslag klargör när och vilka befogenheter och skyldigheter EU-typgodkännandemyndigheten kommer att ta på sig från den brittiska. De föreslagna ändringarna säkerställer också att det kommer att finnas en marknadsövervakningsmyndighet som täcker dessa fordon.

Den roll som tillskrivs typgodkännandemyndigheterna upphör inte när ett fordon släpps ut på marknaden, utan sträcker sig till kontroller av överensstämmelse under drift, reparations- och underhållsinformation och potentiella återkallelser

Annons

Utskottet för den inre marknadens föredragande Marlene Mizzi (S&D, MT) sade: "Med tanke på det nuvarande politiska scenariot om Storbritanniens utträde ur EU behöver tillverkare och konsumenter säkerhet när det gäller typgodkännanden av fordon för att undvika att störa denna viktiga industri i onödan. Tillverkarna ska nu ges den tid och den rättsliga ram som krävs för att fortsätta handla inom EU.

”I vår parlamentariska text har vi försökt skydda branschen, konsumenterna och de europeiska standarderna. Det ger proaktivitet och en smidig övergång. Vi ser fram emot vad som kan uppnås och att implementera denna förordning i tid, med tanke på hur känslig den här filen är."

Nästa steg

Denna omröstning ger parlamentets team, ledd av Mizzi, ett mandat att inleda förhandlingar med rådet för att nå en överenskommelse om den slutliga förordningen. Mandatet, som godkänts i utskottet med 29 röster för, ingen emot och en nedlagd röst, måste fortfarande ges grönt ljus under novembers plenarsession innan förhandlingarna formellt kan inledas.

Ansökan om EU-typgodkännande bör göras innan Storbritannien lämnar EU. Återträdesdatumet är satt till den 30 mars 2019. Det kan endast ändras om ett ratificerat utträdesavtal anger annat.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend