Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

Europeiska kommissionen rekommenderar till Europeiska rådet #Article50 att konstatera att avgörande framsteg har gjorts i #Brexit-förhandlingarna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den 14 november nådde Europeiska kommissionens och Storbritanniens förhandlare en överenskommelse om villkoren i artikel 50-avtalet om utträde.

Alla aspekter av utträdesavtalet har nu slutförts och överenskommits på förhandlarnivå. Detta avtal markerar ett avgörande ögonblick i förhandlingarna. Europeiska kommissionen rekommenderade därför Europeiska rådet (artikel 50) att konstatera att avgörande framsteg har gjorts i förhandlingarna om ett ordnat utträde av Storbritannien ur Europeiska unionen, vilket gör det möjligt att slutföra förhandlingarna om utträdesavtalet och nästa steg i processen som ska initieras. Förhandlarna har också kommit överens om en översikt över den politiska förklaringen om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Utträdesavtalet omfattar alla delar av Storbritanniens utträde ur EU: medborgarnas rättigheter, den ekonomiska uppgörelsen, en övergångsperiod, styrelseformer, protokoll om Irland, Gibraltar och Cypern, samt en rad andra separationsfrågor.

EU:s och Storbritanniens förhandlare har kommit överens om hur man undviker en hård gräns mellan Irland och Nordirland. Båda kommer att göra sitt bästa för att ha ett framtida avtal ingått före övergångsperiodens slut senast den 1 juli 2020. Skulle så inte vara fallet kan EU och Storbritannien gemensamt förlänga övergångsperioden. Alternativt, från och med januari 2021, skulle bakstoppslösningen för Irland och Nordirland gälla, med förbehåll för en gemensam översynsmekanism.

Den bakstoppslösningen innebär att ett gemensamt tullområde mellan EU och Storbritannien kommer att upprättas, vilket kommer att gälla från utgången av övergångsperioden tills ett efterföljande avtal blir tillämpligt. Nordirland kommer därför att förbli en del av samma tullområde som resten av Storbritannien. Det gemensamma tullområdet omfattar alla varor med undantag för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Skapandet av det gemensamma tullområdet inkluderar motsvarande åtaganden om lika villkor och lämpliga tillämpningsmekanismer för att säkerställa rättvis konkurrens mellan EU27 och Storbritannien.

Sammanfattningen av den politiska förklaring som publiceras i dag visar framstegen när det gäller att nå en övergripande överenskommelse om ramen för den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. EU:s och Storbritanniens förhandlare kommer att fortsätta sitt arbete baserat på dispositionen.

Annons

Ingenting är överenskommet förrän allt är överenskommet. Det nuvarande utträdesavtalet – inklusive övergångsperioden – måste ta hänsyn till ramarna för det framtida förhållandet. Den politiska förklaringen måste därför vidareutvecklas och godkännas i sin slutliga form.

Parallellt kommer EU-kommissionen att fortsätta sin beredskaps- och beredskapsarbete för alla eventualiteter.

Nästa steg

EU:s och Storbritanniens förhandlare kommer att fortsätta sitt arbete med den politiska förklaringen om ramen för det framtida förhållandet baserat på den disposition som publicerades idag. Det är upp till Europeiska rådets ordförande att besluta om och när de 27 stats- och regeringscheferna ska sammankalla ett möte. Det kommer att vara upp till Europeiska rådet (artikel 50) att godkänna utträdesavtalet och den gemensamma politiska förklaringen om ramarna för det framtida förhållandet.

När utträdesavtalet har godkänts av Europeiska rådet (artikel 50), och innan det kan träda i kraft, måste det ratificeras av EU och Storbritannien. För EU måste Europeiska unionens råd godkänna undertecknandet av utträdesavtalet innan det skickas till Europaparlamentet för godkännande. Storbritannien måste ratificera avtalet i enlighet med sina egna konstitutionella arrangemang.

Bakgrund

Premiärminister Theresa May utlöste Artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen den 29 mars 2017 (läs mer här.). Henne brev till Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande inledde formellt processen för Storbritanniens utträde ur EU. Förhandlingar om villkoren för Storbritanniens utträde inleddes formellt den 19 juni 2017, efter Storbritanniens allmänna val. Den 8 december 2017 publicerade EU och Storbritannien en gemensam rapport, som fastställer områdena för överenskommelse mellan båda sidor i frågor om utträde. Detta åtföljdes av en kommunikation av Europeiska kommissionen. I mars 2018 publicerade EU-kommissionen och Storbritannien ett utkast till utträdesavtal. Detta dokument belyste områden där man är överens och oenighet med en grön, gul och vit färgkodning. Den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att beskrivas i en politisk deklaration och kommer att förhandlas först när Storbritannien blir ett tredjeland, dvs utanför EU, efter den 29 mars 2019.

Utdrag ur tal av brexitchefsförhandlaren Michel Barnier

Mina damer och herrar,

Det tredje protokollet gäller Irland och Nordirland.

Vi har nu hittat en lösning, tillsammans med Storbritannien, för att undvika en hård gräns på ön Irland.

För det första kommer vi att göra vårt bästa för att lösa denna fråga på lång sikt, genom ett framtida avtal.

Om vi ​​inte är redo i juli 2020 kan vi gemensamt överväga att förlänga övergången för att ge mer tid.

Bara om vi vid slutet av övergången, förlängd eller inte, fortfarande inte är där med ett framtida avtal, skulle den bakstoppslösning som vi kom överens om idag kicka in.

Denna backstop-lösning har utvecklats avsevärt från det ursprungliga EU-förslaget från februari i år.

Under de senaste veckorna har vi arbetat med Storbritannien på grundval av deras förslag.

I backstop-scenariot kom vi överens om att skapa ett gemensamt tullområde mellan EU och Storbritannien. Nordirland kommer därför att stanna kvar i samma tullområde som resten av Storbritannien.

Dessutom:

  • Nordirland skulle förbli anpassat till de regler för den inre marknaden som är avgörande för att undvika en hård gräns. Det gäller såväl jordbruksvaror som alla produkter.
  • Storbritannien skulle tillämpa EU:s tullkodex i Nordirland. Detta skulle göra det möjligt för nordirländska företag att föra in varor till den inre marknaden utan restriktioner, vilket är nödvändigt för att undvika hårda gränser.

Texten i protokollet klargör också att den nordirländska ekonomin behåller oinskränkt marknadstillträde till resten av Storbritannien.

På Storbritanniens begäran kommer Nordirland att tillämpa alla regler för den inre marknaden för el.

Detta ligger i Nordirlands och Irlands ekonomis intresse.

Mina damer och herrar,

Detta enda EU-UK-tullområde skulle innebära att brittiska varor får tull- och kvotfritt tillträde till EU27-marknaden.

För att konkurrensen ska vara öppen och rättvis i ett sådant enda tullområde har vi kommit överens om bestämmelser om statligt stöd, konkurrens, beskattning, sociala och miljömässiga standarder.

Detta kommer att garantera att både EU och Storbritanniens tillverkning kommer att konkurrera på lika villkor.

En väsentlig förutsättning för att detta enda tullområde ska omfatta fiskeri- och vattenbruksprodukter kommer att vara att komma överens mellan unionen och Storbritannien om tillgång till vatten och fiskemöjligheter.

Sammantaget visar denna backstop att vi har kunnat hitta en gemensam grund och uppfylla våra gemensamma mål:

  • Att skydda långfredagsavtalet i alla dess dimensioner, nord-sydsamarbetet och ekonomin över hela öarna;
  • Att bevara integriteten hos EU:s inre marknad – och Irlands plats på den;
  • Att respektera Storbritanniens territoriella integritet och konstitutionella ordning;
  • För att skydda det gemensamma reseområdet mellan Irland och Storbritannien.

Låt mig slutligen upprepa att denna backspärr inte är avsedd att användas. Vårt mål är fortfarande att nå ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien innan övergången är slut.

Mer information

Text till det slutgiltiga utträdesavtalet

Översikt över den politiska förklaringen om ramarna för det framtida förhållandet

Gemensam rapport

Frågor & svar: Brexitförhandlingar: Vad står i utträdesavtalet

Frågor och svar: Protokoll om Irland och Nordirland

Mer information om vår hemsida

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend