Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

Rådets ordförandeskap och Europaparlamentet når en preliminär överenskommelse om att ta bort terroristinnehåll online

publicerade

on

EU arbetar för att hindra terrorister från att använda internet för att radikalisera, rekrytera och uppmuntra till våld. I dag (10 december) nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om ett utkast till förordning om adressering av spridning av terroristinnehåll online.

Syftet med lagstiftningen är att snabbt ta bort terrorisminnehåll online och att inrätta ett gemensamt instrument för alla medlemsstater i detta avseende. De föreslagna reglerna kommer att gälla värdtjänstleverantörer som erbjuder tjänster i EU, oavsett om de har sin huvudsakliga verksamhet i medlemsstaterna eller inte. Det frivilliga samarbetet med dessa företag kommer att fortsätta, men lagstiftningen kommer att ge ytterligare verktyg för medlemsstaterna att genomföra ett snabbt avlägsnande av terroristinnehåll vid behov. Förslaget till lagstiftning innehåller en tydlig räckvidd och en tydlig enhetlig definition av terroristinnehåll för att fullt ut respektera de grundläggande rättigheter som skyddas i EU: s rättsordning och särskilt de som garanteras i EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Avlägsnande order

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna kommer att ha befogenhet att utfärda order för borttagning till tjänsteleverantörerna, ta bort terroristinnehåll eller inaktivera åtkomst till det i alla medlemsstater. Tjänsteleverantörerna måste då ta bort eller inaktivera åtkomst till innehållet inom en timme. Behöriga myndigheter i de medlemsstater där tjänsteleverantören är etablerad får rätt till granskning av order för borttagning som utfärdats av andra medlemsstater.

Samarbetet med tjänsteleverantörerna underlättas genom upprättande av kontaktpunkter för att underlätta hanteringen av borttagningsorder.

Det kommer att vara upp till medlemsstaterna att fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen.

Specifika åtgärder från tjänsteleverantörer

Värdtjänstleverantörer som utsätts för terroristinnehåll måste vidta särskilda åtgärder för att hantera missbruk av deras tjänster och för att skydda sina tjänster mot spridning av terroristinnehåll. Förslaget till förordning är mycket tydligt att beslutet om val av åtgärder kvarstår hos webbhotellleverantören.

Tjänsteleverantörer som har vidtagit åtgärder mot spridning av terroristinnehåll under ett visst år måste offentliggöra öppenhetsrapporter om de åtgärder som vidtagits under den perioden.

De föreslagna reglerna säkerställer också att rättigheterna för vanliga användare och företag respekteras, inklusive yttrandefrihet och information och frihet att bedriva ett företag. Detta inkluderar effektiva åtgärder för både användare vars innehåll har tagits bort och för tjänsteleverantörer att lämna in ett klagomål.

Bakgrund

Detta förslag lämnades in av Europeiska kommissionen den 12 september 2018 efter en uppmaning från EU-ledare i juni samma år.

Förslaget bygger på arbetet med EU: s internetforum, som lanserades i december 2015 som ett ramverk av frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och företrädare för stora internetföretag för att upptäcka och ta itu med terroristinnehåll online. Samarbete genom detta forum har inte varit tillräckligt för att lösa problemet och den 1 mars 2018 antog kommissionen en rekommendation om åtgärder för att effektivt hantera olagligt innehåll online.

Svar på terroristhotet och de senaste terroristattackerna i Europa (bakgrundsinformation)

coronavirus

Initiala DOD COVID-19-vaccinationer pågår över USEUCOM-regionen

publicerade

on

Den inledande omgången med COVID-19-vaccinationer pågår
för prioriterad DOD - personal som arbetar inom US European Command (USEUCOM) ansvarsområde.

DOD-vaccinationsprogrammet började i Europa den 28 december när Moderna
vaccinet administrerades till hälso- och sjukvårdspersonal som tjänade vid tre amerikanska arméer
anläggningar för medicinsk behandling i Bayern.

Tre DOD-medicinska anläggningar i Storbritannien började också ge
vaccin till patienter denna vecka. Ytterligare DOD-medicinska anläggningar i Tyskland
och Storbritannien är planerade att börja ympa personal detta
vecka. Nästa vecka är DOD-kliniker i Italien, Spanien, Belgien och Portugal
planerad för att få sin första leverans av vaccinet.

Denna inledande fas av vaccindistribution inom USEUCOM-regionen är en
viktigt första steg mot DOD: s övergripande plan som uppmuntrar all personal
att vaccineras.

”Att få alla immuniserade gör att vi kan gå tillbaka till, i princip, en känsla
av normalitet när det gäller hur vi interagerar med varandra, säger brigadgeneral.
Mark Thompson, befälhavare för regionalt hälsokommando Europa.

Thompson sa att den inledande fasen kommer att ta ungefär en månad att slutföra eftersom
av 28-dagarsperioden mellan första dosen och den andra dosen av Moderna
vaccinerade.

För mer information, se USEUCOMs hemsida för distribution av vaccin COVID-19

Om USEUCOM

US European Command (USEUCOM) ansvarar för USA: s militära operationer
över hela Europa, delar av Asien och Mellanöstern, Arktis och Atlanten
Hav. USEUCOM består av mer än 64,000 XNUMX militära och civila
personal och arbetar nära Natos allierade och partners. Kommandot är
en av två amerikanska kommandokommandon med huvudkontor
i Stuttgart, Tyskland. För mer information om USEUCOM, klicka här.

Fortsätt läsa

coronavirus

USEUCOM COVID-19-vaccindistribution

publicerade

on

Medicinska behandlingsanläggningar i Europa kommer att få den första sändningen av COVID-19-vaccinet på 28 platser i nio länder i hela USEUCOM: s ansvarsområde från och med denna vecka. Initialdoser av vaccinet kommer att administreras i enlighet med Department of Defense (DoD) fasdriven vaccindistributionsplan för att vaccinera amerikansk militär och civil personal i en prioriterad ordning.

Efter den första distributionen, och när fler vacciner blir tillgängliga, kommer ytterligare personal att ha tillgång till vaccinet. "Även om den hastighet med vilken detta vaccin utvecklades är oöverträffad, är den grundliga undersökningen som visar dess säkerhet och effekt övertygande," säger US Navy Captain. Mark Kobelja, kirurggeneral i USEUCOM. "Jag skulle uppmuntra all kvalificerad personal att få detta vaccin när det erbjuds."

Heath-myndigheterna uppmuntrar allas fortsatta överensstämmelse med hälsoskyddskraven för att bära lämpliga masker, öva fysisk distansering, tvätta händer och lämplig begränsning av rörelse i enlighet med DoD och värdlandets regler. Den senaste USEUCOM-informationen om COVID-19 och vaccindistributionsplanen kan vara finns här.

Om USEUCOM

US European Command (USEUCOM) ansvarar för USA: s militära operationer över hela Europa, delar av Asien och Mellanöstern, Arktis och Atlanten. USEUCOM består av mer än 64,000 XNUMX militära och civila medarbetare och arbetar nära med Natos allierade och partners. Kommandot är en av två amerikanska kommandokommandon med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland. För mer information om USEUCOM, klicka här.

Fortsätt läsa

Brott

Europeiska revisionsorgan samlar sitt arbete med cybersäkerhet

publicerade

on

Eftersom hotnivån för it-brottslighet och cyberattacker har stigit de senaste åren har revisorer i hela EU uppmärksammat motståndskraften hos kritiska informationssystem och digitala infrastrukturer. Revisionskompendiet om cybersäkerhet, som publicerades idag av kontaktkommittén för EU: s högsta revisionsinstitutioner, ger en översikt över deras relevanta revisionsarbete inom detta område.

Cyberincidenter kan vara avsiktliga eller oavsiktliga och sträcka sig från oavsiktlig utlämnande av information till attacker mot företag och kritisk infrastruktur, stöld av personuppgifter eller till och med inblandning i demokratiska processer, inklusive val och allmänna desinformationskampanjer för att påverka offentliga debatter. Cybersäkerhet var redan avgörande för våra samhällen innan COVID-19 slog till. Men konsekvenserna av den pandemi vi står inför kommer att förvärra cyberhot ytterligare. Många affärsaktiviteter och offentliga tjänster har flyttat från fysiska kontor till distansarbete, medan "falska nyheter" och konspirationsteorier har spridit sig mer än någonsin.

Att skydda kritiska informationssystem och digital infrastruktur mot cyberattacker har således blivit en ständigt växande strategisk utmaning för EU och dess medlemsstater. Frågan är inte längre om cyberattacker kommer att ske, utan hur och när de kommer att ske. Det gäller oss alla: individer, företag och offentliga myndigheter.

”COVID-19-krisen har testat den ekonomiska och sociala strukturen i våra samhällen. Med tanke på vårt beroende av informationsteknik kan en "cyberkris" mycket väl visa sig bli nästa pandemi ", sade Europeiska revisionsrättens president Klaus-Heiner Lehne. ”Att söka digital autonomi och möta utmaningar med cyberhot och externa desinformationskampanjer kommer utan tvekan att fortsätta att vara en del av vårt dagliga liv och kommer att förbli på den politiska agendan under det kommande decenniet. Det är därför viktigt att öka medvetenheten om de senaste revisionsresultaten om cybersäkerhet i EU: s medlemsstater. ”

Europeiska SAI har därför anpassat sitt revisionsarbete på cybersäkerhet nyligen, med särskilt fokus på dataskydd, systemberedskap för cyberattacker och skydd av viktiga allmännyttiga system. Detta måste ställas in i ett sammanhang där EU strävar efter att bli världens säkraste digitala miljö. Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har faktiskt just lagt fram en ny EU: s cybersäkerhetsstrategi, som syftar till att stärka Europas kollektiva motståndskraft mot cyberhot.

Vårt Kompendium publicerad den 17 december ger bakgrundsinformation om cybersäkerhet, viktigaste strategiska initiativ och relevanta rättsliga grunder i EU. Det illustrerar också de viktigaste utmaningarna som EU och dess medlemsstater står inför, såsom hot mot enskilda EU-medborgares rättigheter genom missbruk av personuppgifter, risken för institutioner att inte kunna leverera viktiga offentliga tjänster eller möter begränsad prestanda efter cyberattacker.

Vårt Kompendium bygger på resultaten av revisioner som genomförts av revisionsrätten och SAI: s av tolv EU-länder: Danmark, Estland, Irland, Frankrike, Lettland, Litauen, Ungern, Nederländerna, Polen, Portugal, Finland och Sverige.

Bakgrund

Denna granskning Kompendium är en produkt av samarbete mellan EU: s SAI och dess medlemsstater inom ramen för EU: s kontaktkommitté. Den är utformad för att vara en informationskälla för alla som är intresserade av detta viktiga politikområde. Den finns för närvarande på engelska på EU Kontakta utskottets webbplats, och kommer senare att finnas tillgängligt på andra EU-språk.

Detta är den tredje upplagan av kontaktkommitténs revision Kompendium. Den första upplagan den Ungdomsarbetslöshet och integrering av ungdomar på arbetsmarknaden publicerades i juni 2018. Den andra den Folkhälsan i EU utfärdades i december 2019.

Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling av cheferna för EU: s SAI och dess medlemsstater. Det utgör ett forum för att diskutera och ta itu med frågor av gemensamt intresse som rör EU. Genom att stärka dialogen och samarbetet mellan medlemmarna bidrar kontaktkommittén till en effektiv och oberoende extern revision av EU: s politik och program

Fortsätt läsa
Annons

Twitter

Facebook

trend