Anslut dig till vårt nätverk!

Cancer

Yrkescancer i EU: En närmare titt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Yrkescancer är den term som ges för cancer som orsakas av exponering för cancerframkallande faktorer i arbetsmiljön, vanligtvis på grund av långvarig exponering. Många cancerfall visar sig flera år efter exponeringen, i vissa fall över 40 år. 

Mellan 2013 och 2021 erkändes totalt 33 712 fall av yrkesrelaterad cancer officiellt i EU. Men siffrorna för 2020 (3 093) och 2021 (3 258) var lägre än genomsnittet 2013–2019 (3 909 fall per år), på grund av covid-19-pandemins möjliga inverkan på allmänna offentliga tjänster och hälso- och sjukvårdssystem.

Staplat stapeldiagram: yrkesrelaterade cancerformer i EU, antal fall per år, 2013 till 2021

Källdatauppsättning:  hsw_occ_cnr

Att gräva djupare i data visar att de vanligaste typerna av yrkesrelaterade cancer är lungcancer, mesoteliom (en typ av cancer kopplad till asbestexponering, som utvecklas i det tunna vävnadslagret som täcker många av de inre organen, känt som mesotelet) och blåscancer.

Maligna neoplasmer i bronkerna och lungorna hade det högsta antalet fall, med totalt 13 944 fall under den perioden. Med något färre fall var mesoteliom, med 13 530 fall, vilket ger dessa två typer av cancer till en sammanlagd summa på ungefär 80 % av alla nyrapporterade fall av yrkesrelaterad cancer under denna period. 

På tredje plats, men fortfarande betydande, kom fall av malign neoplasm i urinblåsan, med 2 416 rapporterade nya fall under samma period. 

Stapeldiagram: Yrkesrelaterade cancerformer i EU, antal fall per cancertyp, 2013-2021

Källdatauppsättning:  hsw_occ_cnr

Annons

European Occupational Diseases Statistics (EODS) är en del av Eurostats experimentell statistik, som använder nya datakällor och metoder i ett försök att bättre svara på användarnas behov. 

Mer information

Metodologiska anteckningar

Uppgifterna för EU är baserade på tillgänglig information för 24 EU-medlemsstater (exklusive Tyskland, Grekland och Portugal). 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend