Anslut dig till vårt nätverk!

Elektricitet till sammankoppling

Kommissionen fastställer åtgärder för att påskynda utbyggnaden av elnät

DELA MED SIG:

publicerade

on

Sammankopplade och stabila energinät är ryggraden i EU:s inre energimarknad och nyckeln för att möjliggöra den gröna omställningen. För att hjälpa till att leverera European Green Deal kommissionen föreslår i dag en Handlingsplan för att se till att våra elnät kommer att fungera mer effektivt och rullas ut längre och snabbare. Kommissionen har redan inrättat en stödjande rättslig ram för utbyggnaden av elnät i hela Europa. Med EU:s marknader helt integrerade kommer ett moderniserat infrastrukturnätverk att säkerställa att medborgare och företag kan dra nytta av billigare och renare energi.

Elförbrukningen i EU förväntas öka med cirka 60 % mellan nu och 2030. Näten kommer att behöva rymma en mer digitaliserat, decentraliserat och flexibelt system med miljontals solpaneler på taket, värmepumpar och lokala energisamhällen som delar sina resurser, fler förnybara källor till havs kommer online, fler elfordon att ladda och växande behov av vätgasproduktion. Med 40 % av våra distributionsnät mer än 40 år gamla och gränsöverskridande överföringskapacitet kommer att fördubblas till 2030, 584 miljarder euro i investeringar är nödvändiga.

En handlingsplan för att ta itu med de saknade länkarna i omställningen av ren energi

Handlingsplanen syftar till att ta itu med de största utmaningarna när det gäller utbyggnad, digitalisering och bättre användning av EU:s elöverförings- och distributionsnät. Den identifierar konkreta och skräddarsydda åtgärder för att hjälpa till att låsa upp den nödvändiga investeringen för att få fart på europeiska elnät. Åtgärderna fokuserar på implementering och snabb leverans för att göra skillnad i tid för våra 2030-mål:

  • Påskynda genomförande av projekt av gemensamt intresse och utvecklas nya projekt genom politisk styrning, förstärkt övervakning och fler förslag;
  • Förbättra långsiktig planering av nät att tillgodose mer förnybar energi och elektrifierad efterfrågan, inklusive vätgas, i energisystemet genom att styra arbetet hos systemoperatörer och nationella tillsynsmyndigheter;
  • Införande regulatoriska incitament genom vägledning om förutseende, framåtblickande investeringar och om gränsöverskridande kostnadsdelning för offshoreprojekt;
  • Incitament till en bättre användning av rutorna med ökad transparens och förbättrade nättariffer för smartare nät, effektivitet och innovativa tekniker och lösningar genom att stödja samarbetet mellan systemoperatörer och rekommendationer från byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER);
  • Förbättra tillgång till finansiering för rutnät projekt genom att öka synligheten för möjligheter för EU-finansieringsprogram, särskilt för smarta nät och modernisering av distributionsnät;
  • stimulerande snabbare tillåter för rutnät utplacering genom att tillhandahålla tekniskt stöd till myndigheter och vägledning om bättre engagera intressenter och samhällen;
  • Förbättra och säkra nätförsörjningskedjor, inklusive genom att harmonisera industrins tillverkningskrav för produktion och efterfrågekoppling.

Bakgrund

EU har ett av de mest omfattande och motståndskraftiga näten i världen som levererar el till miljontals medborgare. Våra väl sammanlänkade energimarknader visade sig vara en viktig tillgång för att säkerställa stabila leveranser under energikrisen. EU har infört en rättslig ram för att stödja utbyggnaden av nät, med reviderad TEN-E-förordning, den reviderat direktiv om förnybar energi och förslag till en Net-Zero Industry Act och en reformerad utformning av elmarknaden.

För att uppfylla det mål som anges i REPowerEU-plan för att stoppa importen av ryska fossila bränslen, och det nyligen överenskomna målet att nå en andel på 42.5 %, med en ambition på 45 %, andel förnybar energi till 2030, behöver EU uppgraderade nät och stärkt energiinfrastruktur. EU:s handlingsplan för nät tillkännagavs i Europeisk handlingsplan för vindkraft lade fram av kommissionen förra månaden. Det följer det första forumet för elnät på hög nivå som hölls av European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) under beskydd av Europeiska kommissionen i september. 

Annons

Dagens handlingsplan presenteras tillsammans med urvalet av viktiga gränsöverskridande energiinfrastrukturprojekt för första fackliga listan över projekt av gemensamt och ömsesidigt intresse vilket kommer att bidra till att få EU:s energiinfrastruktur i linje med dess klimatmål. Den åtföljs också av en Pakt för engagemang för att säkerställa ett brett intressentengagemang i nätutvecklingen.

Mer information

Frågor och svar

Faktablad

EU:s handlingsplan för nät

Nät är ryggraden i vårt energisystem. Vår handlingsplan kommer att säkerställa bättre stöd till infrastrukturplanering, utveckling och drift, centrala steg för att koppla Europas växande förnybara energikällor till de slutanvändare som behöver dem – från hushåll till vätgasproducenter. Genom samordnade ansträngningar kan vi utveckla effektivare, smartare och mer integrerad energiinfrastruktur och därigenom se till att vi levererar den rena energi som vi behöver för att lyckas i den gröna omställningen. Maroš Šefčovič, vice ordförande för den europeiska gröna avtalen, interinstitutionella förbindelser och framsyn - 27-11-2023

Europa kommer bara att säkerställa sin energisäkerhet och leverera på sina klimatambitioner om vår kraftinfrastruktur expanderar och utvecklas för att vara lämplig för ett koldioxidfritt energisystem. Grids måste vara en möjliggörare, inte en flaskhals i omställningen av ren energi. På så sätt kan vi integrera de stora mängderna förnybara energikällor, elfordon, värmepumpar och elektrolysörer som behövs för att minska koldioxidutsläppen i vår ekonomi. Dagens handlingsplan sätter scenen, och jag räknar med stöd från alla aktörer inom sektorn för att hjälpa till att omvandla planen till konkreta åtgärder. Kadri Simson, kommissionsledamot med ansvar för energi - 27-11-2023

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend