Anslut dig till vårt nätverk!

konst

Konstnärens status: Förbättra arbetsvillkoren för konstnärer och kulturarbetare 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ledamöterna har antagit ett förslag till en EU-ram för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för kulturarbetare och kreativa arbetare, EMPL.

I ett utkast till lagstiftningsinitiativ, som antogs med 43 röster mot fem och tre nedlagda röster, lyfter parlamentsledamöterna fram de otrygga arbetsvillkoren och den osäkra rättsliga statusen för konstnärer och andra yrkesverksamma inom den kulturella och kreativa sektorn (CCS) i flera europeiska länder, och begär lagstiftningsverktyg för att ta itu med problemet.

Ledamöterna säger att arbetet för CCS-proffs ofta kännetecknas av hög gränsöverskridande rörlighet, samtidigt som det inte är lätt att överföra deras socialförsäkringsrättigheter. De betonar också att klyftorna mellan nationella sociala system, nationella definitioner av konstnärer och andra regler skapar orättvisa villkor.

Lagstiftningsinitiativet

Rapporten efterlyser skapandet av en rättslig EU-ram för att förbättra de sociala och professionella förhållandena i CCS. Detta ramverk skulle innefatta:

– a directive on decent working conditions for CCS professionals and the correct determination of their employment status;

– a European platform to improve the exchange of best practice and mutual understanding among member states to improve working and social security conditions with the involvement of social partners;

Annons

– adapting EU programmes that fund artists, such as Creative Europe, to include social conditionality to contribute to the compliance with EU, national or collective labour and social obligations.

"Nivån av osäkerhet i sektorn har varit svår i flera år, men covid-19-krisen har visat att situationen för CCS-proffs helt enkelt är ohållbar. Det är vårt ansvar att ge meningsfulla lösningar till yrkesverksamma som uthärdar mycket, men de ger oss allt, en sektor som vi måste vårda, för utan kultur saknar vårt fack en själ”, sa medföredraganden för kultur- och utbildningsutskottet. Domenec Ruiz Devesa (S&D, ES).

“I have worked as an artist for years and I am very aware of the challenges and benefits that brings with it. The cultural and creative sectors are crucial for creating European solidarity and identity, and we need to invest in new European competitions to bring EU culture closer to its citizens. Money for cultural and creative work is an investment, not a cost,” co-rapporteur of the Employment and Social Affairs Committee Antonius Manders (EPP, NL) sa.

Nästa steg

Parlamentet kommer att rösta om detta lagstiftningsinitiativ i novembers plenarsession i Strasbourg. Kommissionen kommer sedan att ha tre månader på sig att svara genom att antingen informera parlamentet om de åtgärder den planerar att vidta eller ange skälen till varje vägran att föreslå ett lagstiftningsinitiativ i enlighet med parlamentets begäran.

Bakgrund

Europaparlamentet har efterlyst skapandet av en gemensam definition och sociala miniminormer för konstnärer och kulturarbetare sedan 2021. Enligt Lissabonfördraget har Europaparlamentet rätt att lagstiftningsinitiativ som gör det möjligt för kommissionen att lägga fram ett förslag.

Atypiska arbetsmönster och oregelbundna inkomster inom CCS leder till problem som svagt socialt skydd, brist på anständiga arbetsvillkor och färre möjligheter till sociala förhandlingar som gör att yrkesverksamma inom den kulturella och kreativa sektorn blir sårbara för missbrukande underleverantörer, falsk egenföretagare, underbetalt eller obetalt arbete och tvångsköpsavtal. Ny digital teknik, som generativ AI, skapar också utmaningar för CCS-proffs.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend