Anslut dig till vårt nätverk!

entreprenörer och företagsutvecklingsföreningar deltog i workshopen som fokuserade på att öka medvetenheten om alternativa kapitalkällor för tidigt skede av affärsutveckling