Tag: Moçambique

#Malta Ordförandeskapet måste ta itu med angelägna frågan om misslyckade asylsökande

#Malta Ordförandeskapet måste ta itu med angelägna frågan om misslyckade asylsökande

| December 16, 2016 | 0 Kommentarer

Malta laddar för en första i sin historia när det antar rodret för EU: s roterande ordförandeskap i januari 2017, skriver Martin Banks. Den kontroversiella frågan om Medelhavet migration lovar att vara högst upp på den maltesiska regeringens EU: s agenda. En av de viktigaste frågorna handlar om hur man ska hantera migrationsströmmar i Medelhavsområdet, [...]

Fortsätt läsa

#Plenary Höjdpunkter: #SOTEU, utsläpp från bilar, Polen

#Plenary Höjdpunkter: #SOTEU, utsläpp från bilar, Polen

| September 16, 2016 | 0 Kommentarer

Debatten om tillståndet i Europeiska unionen med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker dominerade plenum i Strasbourg som äger rum på 12-15 september. Ledamöterna diskuterade även med tibetanska ledare Dalai Lama och stödde kommissionens beslut att beställa Irland att återhämta sig 13 miljarder € i olagliga skattelättnader från Apple. Populism, [...]

Fortsätt läsa

Europa och Afrika dubbla forskningsinsatser för att ta itu med aids, ebola och andra smittsamma sjukdomar

Europa och Afrika dubbla forskningsinsatser för att ta itu med aids, ebola och andra smittsamma sjukdomar

EU och Afrika är i dag (2 december) fördubbla forskningsinsatser för att utveckla nya och bättre läkemedel för fattigdomsrelaterade sjukdomar som drabbar Afrika söder om Sahara som aids, tuberkulos, malaria, hakmask och ebola. Bygga vidare på framgångarna med det första programmet, kommer andra Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning partnerskapsprogram (EDCTP2) arbetar med en [...]

Fortsätt läsa

EU att övervaka val i Moçambique

EU att övervaka val i Moçambique

| September 22, 2014 | 0 Kommentarer

Efter en inbjudan från de moçambikiska myndigheterna har EU utplacerade en valobservatörsuppdrag (EOM) till Moçambique för att observera president, lagstiftande och regionala val planeras för 15 oktober 2014. Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande för kommissionen Catherine Ashton utsedd MEP Judith Sargentini [...]

Fortsätt läsa

EU utlovar nytt finansiellt stöd för att hjälpa utvecklingsländerna att genomföra WTO handelslättnader avtalet

EU utlovar nytt finansiellt stöd för att hjälpa utvecklingsländerna att genomföra WTO handelslättnader avtalet

I ett försök att stödja ett snabbt genomförande av Världshandelsorganisationen (WTO) handelslättnader avtalet, vilket kommer att hjälpa utvecklingsländerna genom att förenkla, harmonisera och modernisera internationella gränsförfaranden, utveckling kommissionär Andris Piebalgs och handelskommissionär Karel De Gucht begått idag för att täcka en betydande del av finansieringsbehovet för utvecklingsländerna att [...]

Fortsätt läsa

Flyg: Kommissionen uppdaterar europeisk säkerhets listan över förbjudna flygbolag

Flyg: Kommissionen uppdaterar europeisk säkerhets listan över förbjudna flygbolag

Europeiska kommissionen har uppdaterat den europeiska listan över flygbolag som omfattas av verksamhetsförbud eller operativa begränsningar inom EU, mer känd som listan EU flygsäkerhet för 22nd tid. På grundval av säkerhetsinformationen från olika källor och en höra både med de nepalesiska luftfartsmyndigheterna samt [...]

Fortsätt läsa