Anslut dig till vårt nätverk!

Cybersäkerhet

Cyber ​​Resilience Act: Avtal med rådet för att öka säkerheten för digitala produkter 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ledamöterna har nått en överenskommelse med rådets ordförandeskap om nya regler för cyberresiliens för att skydda alla digitala produkter i EU från cyberhot.

Parlamentets och rådets förhandlare nådde en informell överenskommelse om Cyber ​​Resilience Act, som syftar till att säkerställa att produkter med digitala funktioner är säkra att använda, motståndskraftiga mot cyberhot och ger tillräckligt med information om deras säkerhetsegenskaper.

Reglerna kommer att placera viktiga och kritiska produkter i olika listor baserat på deras kritikalitet och nivån av cybersäkerhetsrisk de utgör. Två listor kommer att föreslås och uppdateras av Europeiska kommissionen. Under förhandlingarna säkrade parlamentsledamöterna en utökning av listan över täckta enheter med produkter som mjukvara för identitetshanteringssystem, lösenordshanterare, biometriska läsare, smarta hemassistenter och privata säkerhetskameror. Produkter bör också ha säkerhetsuppdateringar installerade automatiskt och separat från funktionalitet.

Ledamöterna yrkade också på att Europeiska unionens byrå för cybersäkerhet (ENISA) skulle involveras närmare när sårbarheter och incidenter inträffar. Byrån kommer att meddelas av den berörda medlemsstaten och få information så att den kan bedöma situationen och, om den bedömer att risken är systemisk, kommer den att informera andra medlemsländer så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.

För att betona vikten av yrkeskunskaper inom cybersäkerhetsområdet lyckades ledamöterna också införa utbildningsprogram, samarbetsinitiativ och strategier för att förbättra arbetskraftens rörlighet.

Ledande ledamot Nicholas Dante (Renew, IT) sa: "Cyber ​​Resilience Act kommer att stärka cybersäkerheten för anslutna produkter, tackla sårbarheter i både hårdvara och mjukvara, vilket gör EU till en säkrare och mer motståndskraftig kontinent. Parlamentet har skyddat leveranskedjor och säkerställer att nyckelprodukter som routrar och antivirus identifieras som en prioritet för cybersäkerhet. Vi har säkerställt stöd till mikro- och småföretag och bättre involvering av intressenter, och vi har tagit itu med öppen källkodsgemenskapens problem, samtidigt som vi har behållit en ambitiös europeisk dimension. Endast tillsammans kommer vi att framgångsrikt kunna tackla den cybersäkerhetskris som väntar oss under de kommande åren.”

Nästa steg

Annons

Den överenskomna texten måste nu formellt antas av både parlamentet och rådet för att kunna träda i kraft. Utskottet för industri, forskning och energi kommer att hålla en omröstning om ärendet vid ett kommande möte.

Bakgrund

Ny teknik kommer med nya risker, och effekten av cyberattacker genom digitala produkter har ökat dramatiskt de senaste åren. Konsumenter har fallit offer för säkerhetsbrister kopplade till digitala produkter som babyvakter, robotdammsugare, Wi-Fi-routrar och larmsystem. För företag har vikten av att säkerställa att digitala produkter i leveranskedjan är säkra blivit avgörande, med tanke på att tre av fem leverantörer redan har förlorat pengar på grund av brister i produktsäkerheten.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend