Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Euroområdet årliga inflationen upp till 0.7%, EU upp till 0.8%

DELA MED SIG:

publicerade

on

Eurostat_logo_RGB_60Euroområdet Den årliga inflationen var 0.7 % i april 2014, upp från 0.5 % i mars. Ett år tidigare var siffran 1.2 procent. Den månatliga inflationen var 0.2 % i april 2014. Europeiska unionens årliga inflation var 0.8 % i april 2014, upp från 0.6 % i mars. Ett år tidigare var siffran 1.4 procent. Den månatliga inflationen var 0.1 % i april 2014. Dessa siffror kommer från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor.

I april 2014 observerades negativa årssiffror i Grekland (-1.6 %), Bulgarien (-1.3 %), Cypern (-0.4 %), Ungern och Slovakien (båda -0.2 %), Kroatien och Portugal (båda -0.1 %) . De högsta årliga siffrorna noterades i Österrike och Rumänien (båda 1.6 %), Finland (1.3 %) och Tyskland (1.1 %). Jämfört med mars 2014 sjönk den årliga inflationen i sju medlemsländer, var stabil i fyra och steg i sexton.

De största effekterna uppåt till euroområdet årlig inflation kom från paketresor (+0.09 procentenheter), tobak och el (+0.07 vardera), medan bränslen för transporter (-0.18), telekommunikation (-0.11) och grönsaker.

(-0.08) hade de största effekterna nedåt.

 Årlig inflation (%) in April 2014, i stigande ordning

* Data för Österrike är preliminära. Data för Storbritannien är för mars 2014.

Inflationstakten i %, mätt med HIKP

Annons

Årstakt

12 månaders genomsnittlig ränta*

Månadskostnad

april 14

mar 14

februari 14

jan 14

april 13

april 14

april 14

Belgien

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.1

-0.2

Tyskland

1.1

0.9

1.0

1.2

1.1

1.4

-0.3

estland

0.8

0.7

1.1

1.6

3.4

2.3

0.2

Irland

0.4

0.3

0.1

0.3

0.5

0.3

0.0

Grekland

-1.6

-1.5

-0.9

-1.4

-0.6

-1.2

0.4

Spanien

0.3

-0.2

0.1

0.3

1.5

0.8

0.6

Frankrike

0.8

0.7

1.1

0.8

0.8

0.9

0.0

Italien

0.5

0.3

0.4

0.6

1.3

0.8

0.5

Cypern

-0.4

-0.9

-1.3

-1.6

0.1

-0.4

0.7

lettland

0.8

0.3

0.5

0.5

-0.4

0.1

0.5

luxemburg

0.9

0.8

0.8

1.5

1.7

1.3

0.2

Malta

0.5

1.4

1.6

0.9

0.9

0.8

1.9

Nederländerna

0.6

0.1

0.4

0.8

2.8

1.7

0.6

Österrike

1.6p

1.4

1.5

1.5

2.1

1.8p

0.1p

Portugal

-0.1

-0.4

-0.1

0.1

0.4

0.3

0.3

slovenien

0.5

0.6

0.2

0.9

1.6

1.3

0.5

Slovakien

-0.2

-0.2

-0.1

0.0

1.7

0.7

0.0

Finland

1.3

1.3

1.6

1.9

2.4

1.9

0.1

Euroområdet

0.7p

0.5

0.7

0.8

1.2

1.0p

0.2p

Bulgarien

-1.3

-2.0

-2.1

-1.4

0.9

-0.8

0.2

Tjeckien

0.2

0.3

0.3

0.3

1.7

0.9

0.0

Danmark

0.5

0.2

0.3

0.8

0.4

0.4

0.1

Kroatien

-0.1

-0.1

-0.2

0.4

3.1

1.1

0.5

Litauen

0.3

0.4

0.3

0.2

1.4

0.6

0.3

Ungern

-0.2

0.2

0.3

0.8

1.8

1.0

-0.1

Polen

0.3

0.6

0.7

0.6

0.8

0.6

0.1

Rumänien

1.6

1.3

1.3

1.2

4.4

2.1

0.3

Sverige

0.3

-0.4

0.1

0.2

0.0

0.3

0.4

Storbritannien5

:

1.6

1.7

1.9

2.4

:

:

EU

0.8p

0.6

0.8

0.9

1.4

1.1p

0.1p

island

1.3

0.9

0.8

1.5

4.0

2.8

0.4

Norge

1.5

1.8

1.9

2.1

1.8

2.2

0.3

Schweiz

0.1

-0.1

-0.2

0.2

-0.4

0.1

0.1

Källa: Eurostat p = preliminärt: = ej tillgängligt

* Genomsnittligt HIKP för de senaste 12 månaderna/genomsnittligt HIKP för föregående 12 månader.

Årlig inflation (%) i euroområdet och Europeiska unionen

Eurozonens inflationstakt i % för utvalda aggregat

Euroområdet

Vikt (‰)

Årstakt

12 månaders
genomsnitt

En gång i månaden
hastighet

2014

april 14

mar 14

februari 14

jan 14

april 13

april 14

april 14

Alla objekt

1000.0

0.7p

0.5

0.7

0.8

1.2

1.0p

0.2p

Alla artiklar exklusive:
> energi

891.9

0.9p

0.8

1.1

1.0

1.4

1.2p

0.2p

  > energi, mat, alkohol och tobak

694.4

1.0p

0.7

1.0

0.8

1.0

1.0p

0.3p

  > energi, obearbetad mat

817.1

1.1p

0.9

1.1

1.0

1.1

1.1p

0.2p

  > energi, säsongsbetonad mat

853.5

1.1p

0.9r

1.1

1.0

1.2

1.2p

0.2p

  > tobak

976.1

0.6p

0.4

0.6

0.7

1.1

0.9p

0.2p

Energi

108.1

-1.2p

-2.1

-2.3

-1.2

-0.4

-0.7p

-0.1p

Mat, alkohol och tobak

197.6

0.7p

1.0

1.5

1.7

2.9

2.2p

-0.1p

Icke-energiindustrivaror

266.6

0.1p

0.2

0.4

0.2

0.8

0.4p

0.4p

Tjänster

427.8

1.6p

1.1

1.3

1.2

1.1

1.3p

0.1p

Källa: Eurostat p = preliminär r = reviderad

Delindex med störst inverkan på euroområdets årliga inflation

Delindex

Vikt (‰)

Årstakt

Effekt (procentenheter)

2014

april 14

april 14

09.60

Paketresor

17.1

8.1p

0.09

02.20

Tobak

23.9

3.7p

0.07

04.51

Elektricitet

27.2

3.1p

0.07

01.17

Grönsaker

15.6

-4.0p

-0.08

08.2/3

Telekommunikationer

29.0

-2.9p

-0.11

07.22

Bränsle för transport

47.5

-2.7p

-0.18

Källa: Eurostat p = preliminär

Mer information finns i HIKP särskilt avsnitt på Eurostats webbplats och i Statistics Explained-artikeln om inflationen i euroområdet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend