Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

#NFU-rådet enas om "Remain"-resolution om EU-folkomröstning

DELA MED SIG:

publicerade

on

gårdNational Farmers Union (NFU) erkänner och respekterar mångfalden av åsikter bland sina medlemmar. NFU:s ståndpunkt bygger enbart på en utvärdering av ärendets jordbruksfördelar och NFU är fullt medveten om att det finns många bredare frågor på spel.

NFU kommer inte att aktivt kampanja i folkomröstningen; den kommer inte att gå med i några kampanjgrupper och den kommer inte under några omständigheter att ge sina medlemmar råd om hur de ska rösta.

Det är dock så att valkommissionens regler som styr folkomröstningen i praktiken innebär att NFU kommer att vara skyldig att registrera sig för att den ska kunna fortsätta att utföra sin väsentliga roll att informera medlemmarna om frågorna då de berör jordbrukare.

Vi pratade med Jane Fay, Europaparlamentets rådgivare, till NFU i Bryssel:

 

Följande resolution antogs den 18 april:

Annons

"NFU-rådet beslutar att på balansen av befintliga bevis som finns tillgängliga för oss för närvarande, tjänas jordbrukarnas intressen bäst av vårt fortsatta medlemskap i Europeiska unionen."

“Whether the vote is to stay or to leave, the NFU will always lobby to obtain the best possible deal for British farmers.”

 1. Omröstningen i NFU-rådet tittade på nyckelfrågor inklusive:
 • Konsekvenserna för vår jordbrukshandel med EU och resten av världen;
 • riskbalansen för en nationell jordbrukspolitik kontra den gemensamma jordbrukspolitiken;
 • effekterna av jordbruksosäkerheten efter en omröstning om att lämna;
 • potentiella effekter för den bredare livsmedelskedjan;
 • konsekvensen för jordbruksreglering, in eller ut;
 • konsekvenserna för tillgången på arbetskraft inom jordbruket;
 • konsekvensen för godkännanden av jordbruksprodukter, och;
 • konsekvenserna för vetenskap och FoU som rör jordbruket.
 1. NFU-rådet består av lantbrukarrepresentanter från varje län och jordbrukssektor.
 1. 28 roadshower har hållits runt om i landet för att göra det möjligt för NFU-medlemmar att debattera och diskutera nyckelfrågorna om konsekvenserna av att lämna EU på jordbruket.
 1. NFU har tagit två anmälningar till sina medlemmar. Den första tittade på de återstående nyckelfrågorna om effekterna på jordbruket om Storbritannien skulle lämna EU. Den andra rapporten beställd av holländska University Wageningen tittade på effekterna av direktbetalningar och tillgång till marknader baserat på tre modeller där Storbritannien lämnar EU och sedan står inför tre olika scenarier.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend