Anslut dig till vårt nätverk!

Utbildning

Utbildning: "Säg till" om framtiden för lärandemobilitet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 8 februari inledde kommissionen det offentliga samrådet om framtiden för utbildningsrörlighet med tanke på sitt politiska förslag senare i år. Detta samråd syftar till att informera medborgare och alla berörda parter om det kommande förslaget och att samla in bevis och deras åsikter. EU och dess medlemsstater har åtagit sig att främja gränsöverskridande rörlighet för lärande i EU Europeiska utbildningsområdet för alla elever, lärare och personal.

Mariya Gabriel, kommissionsledamot för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, sa: "Rörlighet i lärande stärker känslan av samhörighet och inspirerar oss att uppskatta mångfalden i Europeiska unionen; det tillåter oss att träffa nya människor, få vänner och, framför allt, att lära oss och utvecklas. Vi anser att det borde göras enklare för elever att veta om möjligheter och att lätt kunna flytta mellan utbildningssystem i olika länder. Detta offentliga samråd är ett tillfälle att lyssna på alla inblandade intressenter och göra det europeiska utbildningsområdet till verklighet.”

Gränsöverskridande rörlighet i lärande har visat sig vara en mycket värdefull erfarenhet för människor att få kunskap, färdigheter och kompetenser som behövs för personlig, pedagogisk och professionell utveckling, såväl som medborgerligt engagemang och social integration. Men fortfarande har bara 15 % av ungdomarna genomfört studier, utbildning eller lärlingsutbildning i ett annat EU-land. Därför, som meddelats i dess Arbetsprogram 2023, har kommissionen beslutat att lägga fram ett förslag för att uppdatera den nuvarande EU:s ram för rörlighet för lärande, för att göra det möjligt för eleverna att lättare förflytta sig mellan utbildningssystemen och främja inlärningsrörlighet som en möjlighet för alla. De huvudsakliga hindren för att delta i utbildningsrörlighet och sätt att ta itu med dem kommer att diskuteras genom offentliga samråd med medborgare och intressenter, såsom elever, utbildare, personal inom alla utbildningssektorer, ungdomsarbetare, lärlingar och idrottspersonal. Särskilt organisationer som skickar och tar emot deltagare i mobilitetsaktiviteter, inklusive arbetsgivare, är välkomna att dela med sig av sin feedback. Insatser från beslutsfattare, intressentorganisationer och forskare är också mycket värdefulla. 

Inbjudan att lämna bevis och frågeformuläret för offentligt samråd som görs tillgängligt på alla EU-språk kommer att vara öppet i 12 veckor. De kan nås på Har din Say-portal.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend