RSSEuropeiska energisäkerhetsstrategin

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

| Juni 19, 2019

Kommissionen har offentliggjort sin bedömning av medlemsstaternas utkast till planer för att genomföra EU: s energibeslutsmål, särskilt de överenskomna EU-energiförsättningarna och klimatmålen för EU. Kommissionens bedömning visar att de nationella planerna redan utgör betydande ansträngningar men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, särskilt vad gäller [...]

Fortsätt läsa

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

| Kan 22, 2019

Den nuvarande volatila affärsmiljömiljön präglas alltmer av värderingar som drivs av känslor. Investerarens uppmärksamhet och intresse kring ämnet Miljö, Samhälle och Styrelseformer (ESG). Medan fasta företagets fundament är kärnan i berättelsen är det avgörande för ett företag att forma en positiv allmänhet och investerares uppfattning. De största globala investerarna redan [...]

Fortsätt läsa

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

| Kan 16, 2019

Kommissionen har antagit ett utkast till mandat för att på Europeiska unionens vägnar delta i förhandlingarna om att modernisera energistadgefördraget (ECT), ett plurilateralt handels- och investeringsavtal som gäller för energisektorn som EU ingår i. Dessa förhandlingar syftar till att revidera bestämmelserna i fördraget på ett sätt [...]

Fortsätt läsa

Marknadsmöjligheter dyker upp som Central- och Östeuropa rasar ihop med #EUEnergyTransition, hittar en ny rapport

Marknadsmöjligheter dyker upp som Central- och Östeuropa rasar ihop med #EUEnergyTransition, hittar en ny rapport

| Mars 29, 2019

Den nödvändiga övergången till koldioxid i Central- och Östeuropa öppnar nya investeringsmöjligheter i energibesparande design och teknik i regionen, en ny rapport har funnit. Eftersom Europeiska unionen utvecklar sin långsiktiga strategi för att uppnå en kolväteekonomi, lyfter en studie av Prince of Wales Corporate Leaders Group (CLG) upp verksamheten [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - Klimatåtgärder och energikommissionären håller fjärde EU-Norge-konferensen

#EnergyUnion - Klimatåtgärder och energikommissionären håller fjärde EU-Norge-konferensen

| Februari 5, 2019

4th Energikonferensen EU-Norge äger rum i Bryssel den 5 februari 2019. Under temat "Att arbeta tillsammans för en framgångsrik energiövergång" kommer den att vara värd för klimataktionen och energikommissarie Miguel Arias Cañete, och norska olje- och energiministeren Kjell Børge Freiberg. Diskussionerna kommer att inriktas på de ansträngningar som krävs för att modernisera kraften [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - EU investerar ytterligare € 800 miljoner i prioriterad energiinfrastruktur

#EnergyUnion - EU investerar ytterligare € 800 miljoner i prioriterad energiinfrastruktur

| Januari 25, 2019

Medlemsstaterna har röstat om ett förslag från kommissionen att investera nästan € 800 miljoner i viktiga europeiska energiinfrastrukturprojekt med stora gränsöverskridande fördelar. EU-finansieringen kommer från Connecting Europe Facility (CEF), det europeiska stödprogrammet för transeuropeisk infrastruktur. Prioritering ges till projekt som ökar konkurrenskraften, förbättrar EU: s energiförsörjning genom [...]

Fortsätt läsa

#Norway - Efter #COP24 verkligt arbete startar

#Norway - Efter #COP24 verkligt arbete startar

| December 20, 2018

FN: s klimatkonferens (COP24) deltagare i Katowice, Polen, har ingått de treåriga internationella förhandlingarna genom att enas om en gemensam regelbok för att genomföra Parisavtalet som träder i kraft i 2024. De uppnådda avtalen kommer att gälla både för utvecklade och utvecklingsländer vid bedömning och rapportering av växthusgasutsläpp, global prestationsbedömning [...]

Fortsätt läsa