Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

EU och Indonesien undertecknar ett historiskt avtal för att bekämpa illegalt timmer

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-ERKENNAR-certifierat-virkeDen 30 september undertecknade Europeiska unionen och Indonesien ett historiskt handelsavtal som kommer att bidra till att stoppa handeln med illegalt virke. Enligt avtalet kommer endast verifierat lagligt virke och trävaror att exporteras till EU. Indonesien är det första asiatiska landet att ingå ett sådant avtal och den överlägset största asiatiska virkesexportören till EU.

Miljökommissionär Janez Potočnik sa: "Jag är mycket glad över att EU och Indonesien har gått samman på ett praktiskt sätt för att uppnå sitt gemensamma mål att eliminera illegal avverkning och relaterad handel. Det här avtalet är bra för miljön och bra för ansvarsfulla affärer, och det kommer att öka konsumenternas förtroende för indonesiskt timmer.”

När det är fullt implementerat kommer det bilaterala avtalet – tekniskt sett ett frivilligt partnerskapsavtal – att se till att indonesiskt timmer och timmerprodukter systematiskt kontrolleras under ett oberoende övervakat spårbarhetssystem för att säkerställa att de produceras i enlighet med relevant indonesisk lagstiftning. EU ger stöd för att upprätta och förbättra de kontrollsystem som kommer att användas. Detta kommer att förstärka andra åtgärder som redan är i kraft i EU, t.ex Virkesförordningen, vilket hindrar den från att fungera som en marknad för illegalt avverkat virke.

Avtalet förhandlades fram under sex år, med starkt engagemang från icke-statliga organisationer och företag samt regeringstjänstemän. Liknande avtal har redan undertecknats mellan EU och några afrikanska länder.

Frivilliga partnerskapsavtal utgör en central del av EU:s Handlingsplan för skogslagsbekämpning, styrning och handel (FLEGT)., enligt vilket EU strävar efter att stärka skogsförvaltningen och bidra till globala ansträngningar för att eliminera illegal avverkning och relaterad handel.

Nästa steg

Efter dagens undertecknandeceremoni kommer både Indonesien och EU att behöva ratificera avtalet enligt sina respektive förfaranden. För EU kommer detta att innebära att man skaffar Europaparlamentets godkännande. De två sidorna kommer att komma överens om ett startdatum för den fullständiga driften av FLEGT-licenssystemet för laglighet när de anser att alla nödvändiga förberedelser har gjorts.

Annons

Bakgrund

Olaglig avverkning är ett stort problem i många utvecklingsländer och utgör ett betydande hot mot skogarna. Det bidrar till processen med avskogning och skogsförstöring, hotar den biologiska mångfalden och undergräver hållbar skogsförvaltning och utveckling.

I mars 2013 a ny EU-lag trädde i kraft om förbud mot försäljning av olagligt avverkat virke. Den nya lagen ålägger EU-operatörer att be leverantörer om bevis på att timmer har avverkats lagligt. När FLEGT-avtalet med Indonesien är fullt genomfört kommer det att innebära att den indonesiska virkesexporten anses vara helt förenlig med den nya lagen. På detta sätt förväntas EU:s efterfrågan på lagligt timmer förstärka Indonesiens ansträngningar för att eliminera illegal avverkning.

Indonesien håller redan på att införa ett kontrollsystem för virkes laglighet som avtalet med EU bygger på. Det kallas SVLK-systemet och förutser kontroller på olika nivåer för att säkerställa att systemet är transparent och trovärdigt.

Indonesien täcker cirka 181.2 miljoner ha, fördelat på 17,000 70 öar, ungefär samma yta som Frankrike, Spanien, Tyskland och Storbritannien tillsammans. Cirka 133.6 % eller 37 miljoner ha av markytan är skogbevuxen. Cirka 17 % av skogsmarken har avsatts för skydd eller bevarande, 46 % för omställning till annan markanvändning, medan resterande XNUMX % är avsedd för produktionsändamål. EU är den största exportmarknaden för indonesiska trävaror, de viktigaste destinationerna är Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien och Italien.

Det första frivilliga partnerskapsavtalet som formellt slöts var med Ghana, följt av Kamerun, Republiken Kongo, Liberia och Centralafrikanska republiken. Förhandlingar pågår med Gabon, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Guyana, Honduras, Malaysia, Vietnam, Laos och Thailand.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend