Anslut dig till vårt nätverk!

Djurskydd

Djurens välbefinnande: prestationer och utmaningar i mitten av strategin 2012-2015

DELA MED SIG:

publicerade

on

Mejeri-Herd-Sourcing-Pacific-Natural-Foods-2Kommissionen kommer att markera mittpunkten i EU:s strategi för skydd och välbefinnande för djur 2012–2015 vid en konferens i Bryssel i morgon (12 februari). Evenemanget kommer att samla nyckelintressenter för att se över strategins framgångar hittills och för att identifiera återstående utmaningar. Statliga myndigheter, icke-statliga organisationer och de som arbetar med djur varje dag kommer att få möjlighet att diskutera praktiska frågor som rör djurens välbefinnande och identifiera viktiga åtgärdsområden för att förbättra djurens förhållanden under strategins återstående löptid och därefter.

Hälsokommissionär Tonio Borg sa: "Att säkerställa djurens välbefinnande är en nyckelprioritet för Europeiska kommissionen. EU har strävat efter att förbättra livskvaliteten för djur i årtionden genom lagar, utbildningsinitiativ och tillämpning. Jag är glad över att diskutera framtiden för EU:s djurskyddsstrategi med ett brett spektrum av ansvarsfulla och engagerade aktörer. Jordbrukare, veterinärer, beslutsfattare, transportörer, offentliga tillsynsmyndigheter, återförsäljare, forskare, utbildare och medborgare – vi är alla ansvariga för att säkerställa den etiska behandlingen av djur i EU.”

Djurskydd i EU

Under de senaste fyra decennierna har EU:s djurskyddslagstiftning utvecklats på grundval av gedigen vetenskaplig kunskap. EU-standarder har förbättrat djurens livskvalitet, i linje med medborgarnas förväntningar och marknadens behov. Redan erkänd som en global ledare inom djurskyddsområdet fortsätter Europeiska kommissionen att ta upp djurens välbefinnande som en högsta prioritet.

För att säkerställa att djurskyddslagstiftningen upprätthålls på ett enhetligt sätt i hela EU har EU-kommissionen sedan 2006 finansierat utbildningsinitiativ och workshops både inom och utanför EU.

Viktiga framsteg inom djurskyddet i EU:

  • Hittills har mer än 2 000 veterinärer fått utbildning i djurskydd.
  • Ett EU-omfattande förbud mot konventionella burar för värphöns har förbättrat hälsan och välfärden för 360 miljoner värphöns.
  • 12 miljoner hongrisar har bättre livskvalitet tack vare regler om sugga parkett.
  • Djurförsök för kosmetika har blivit bannlyst sedan 2009.
  • Förbättrade transportförhållanden för djur.
  • Djurskyddspolitik exporteras till andra länder.

(För mer information, se MEMO / 13 / 98).

Annons

Video om djurens välbefinnande

Från jord till bord är alla ansvariga för djurens välfärd. Djurskyddslagar är meningslösa utan engagemang från jordbrukare, veterinärer, transportörer, offentliga verkställande myndigheter, återförsäljare, forskare, utbildare och medborgare. EU stöder många innovativa program för att förbättra djurvården. Under konferensen kommer kommissionen att lansera en DVD för att visa upp människor som möter denna verklighet varje arbetsdag.

Följ konferensen via webbströmning.
Frågor och svar om halvtidsöversyn av EU:s strategi för djurens välfärd 2012–2015
För mer information om konferensen och för att se videon
Mer information om djurskydd i EU
kommissarie Borgs hemsida
Följ på Twitter: EU_Health

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend