Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Att förvandla #avfall till en resurs är en stor möjlighet för europeisk industri

DELA MED SIG:

publicerade

on

avfallEuropaparlamentet antog idag "paketet för avfallsgranskning" som består av fyra rapporter: ramdirektivet om avfall, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, direktivet om deponi samt direktiven om uttjänta fordon, om batterier och ackumulatorer och avfall. Batterier och ackumulatorer och på avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

"Konkurrenskraft och hållbar tillväxt är två sidor av samma mynt", säger Karl-Heinz Florenz, ledamot av Europaparlamentet, EPP-gruppens talesman om avfallspaketet. "Att frikoppla tillväxt och avfall och förvandla avfall till en ny resurs är en stor möjlighet för det europeiska samhället och industrin. Mycket arbete ligger framför oss men med dagens bevisade politiska vilja är jag övertygad om att vi är på rätt väg. "

Florenz betonade att Europa är en resurssnål kontinent: "Vi måste sluta begrava våra resurser som desperat behövs av våra barnbarn."

EPP-gruppen stöder till fullo syftet med avfallspaketet som är att minska avfallet och förbättra återvinningen som en del av EU:s plan för cirkulär ekonomi. Koncernen vill fastställa förenklade och harmoniserade beräkningsmetoder för återvinningsgrad i hela EU. För att något av de bindande målen ska vara jämförbart måste alla länder använda samma sätt att räkna. Detta går hand i hand med vårt krav på tydliga definitioner.

EPP-gruppen anser att målen för återvinning måste ses i samband med metodiken. Eftersom vi har en tydligare men också mer ambitiös metod bör målen i Europeiska kommissionens förslag inte höjas. Medlemsländerna med låga återvinningsmål måste öka sina ansträngningar, men vi erkänner samtidigt att de behöver mer tid.

Tillverkare spelar en viktig roll i den cirkulära ekonomin eftersom de stimulerar innovation. När det kommer till deras ansvar för produktens avfallsfas måste deras roll vara tydlig och vi måste se till att kostnaderna de står inför är bestämda.

Istället för att betrakta avfall som ett problem, att grävas ner på deponi eller brännas i förbränningsugnar, vill vi erkänna dess värde som sekundär råvara och föra tillbaka dess värde in i livscykeln. Vi vill att nya företag och innovationer ska växa från planen för cirkulär ekonomi.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend