Anslut dig till vårt nätverk!

CO2 utsläpp

Minska EU:s utsläpp av växthusgaser: Nationella mål för 2030  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Förordningen om insatsfördelning fastställer nationella mål för att minska utsläppen av växthusgaser för att hjälpa EU att nå nettonollutsläpp till 2050, Samhället.

För att hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna har EU satt upp ambitiösa mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser. EU vill nå klimatneutralitet av 2050 och detta mål, tillsammans med ett delmål på 55 % utsläppsminskning till 2030, är ​​fastställda i den europeiska klimatlagen. EU har lanserat olika initiativ för att nå dessa mål. En av dem är förordningen om ansträngningsdelning, som uppdateras som en del av lagstiftningspaketet Fit for 55.

Vad är ansträngningsdelning?


Ansträngningsfördelningsförordningen fastställer bindande mål för att minska utsläppen av växthusgaser för varje EU-land inom sektorer som inte omfattas av Utsläppshandel, såsom transporter, jordbruk, byggnader och avfallshantering. Dessa sektorer står för majoriteten av EU:s växthusgaser (cirka 60 % av EU:s totala utsläpp).

För att garantera att alla länder deltar i EU:s ansträngningar att minska utsläppen från ovan nämnda sektorer, fastställer förordningen om insatsfördelning bindande årliga mål för utsläpp av växthusgaser för EU-länderna för perioden 2021–2030 samt reglerar för fastställande av årliga utsläppstilldelningar och hur man utvärderar framstegen.

Det nuvarande minskningsmålet för de sektorer som omfattas av förordningen om insatsfördelning är 29 % till 2030. Som en del av de höjda ambitionerna under den europeiska gröna avtalen bör detta mål revideras upp. Den 17 maj röstade parlamentets miljöutskott för planerar att höja målet till 40 % till 2030.

Vilka är de föreslagna nationella målen?

Eftersom kapaciteten att minska utsläppen varierar mellan EU-länder har man tagit hänsyn till detta genom att man baserat målen på ländernas bruttonationalprodukt per capita. De föreslagna 2030-målen skulle sträcka sig från -10 % till -50 % jämfört med 2005 års nivåer och vara i linje med EU:s allmänna minskningsmål på 40 %.

EU-landTidigare mål för 2030 jämfört med 2005Nytt 2030-mål jämfört med 2005 (kommissionens förslag)
Luxemburg-40%-50%
Sverige-40%-50%
Danmark-39%-50%
Finland-39%-50%
Tyskland-38%-50%
Frankrike-37%-47.5%
Nederländerna-36%-48%
Österrike-36%-48%
Belgien-35%-47%
Italien-33%-43.7%
Irland-30%-42%
Spanien-26%-37.7%
Cypern-24%-32%
Malta-19%-19%
Portugal-17%-28.7%
Grekland-16%-22.7%
slovenien-15%-27%
Tjeckien-14%-26%
estland-13%-24%
Slovakien-12%-22.7%
litauen-9%-21%
Polen-7%-17.7%
Kroatien-7%-16.7%
Ungern-7%-18.7%
lettland-6%-17%
Rumänien-2%-12.7%
Bulgarien0%-10%

källa: Europeiska kommissionens förslag till uppdatering av förordning (EU) 2018/842

En strategi för att minska utsläppen kommer att tas fram för varje EU-land för att säkerställa att de minskar utsläppen i en konstant takt under hela perioden.

Viss flexibilitet är dock möjlig i det nuvarande systemet. Till exempel kan EU-länder bank, låna och överföra årliga utsläppstilldelningar mellan varandra från ett år till ett annat. EU-kommissionen har föreslagit att inrätta en ytterligare reserv som skulle omfatta överskottsavlägsnande av koldioxid från EU-länder utöver deras mål enligt reglering av markanvändning och skogsbrukssektorn. Medlemsstater som kämpar för att nå sina nationella utsläppsminskningsmål skulle kunna dra nytta av denna reserv, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Det kan till exempel vara om EU som helhet nått sitt klimatmål 2030.

Annons
Trafikstockning ©AP Images/European Union-EP
Ledamöterna arbetar med planer för att minska utsläppen av växthusgaser i Europa ©AP Images/European Union-EP  

Vad föreslår parlamentet?

Ledamöterna i parlamentets miljöutskott vill ha mer insyn och ansvarsskyldighet när det gäller EU-ländernas utsläppsminskningar, samt mindre flexibilitet när det gäller bankverksamhet, lån eller överföring av utsläppsrätter. De vill också avskaffa den extra reserv som kommissionen föreslagit.

Andra initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser

Andra åtgärder finns för att hjälpa EU att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar:

Kolla in infografiken på EU: s framsteg mot att nå sina klimatmål för 2020.

Läs mer 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend