Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

Klimatförändringar: Bättre använda EU:s skogar som kolsänkor  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Lär dig hur EU vill använda skogarnas kraft för att absorbera CO2 för att bekämpa klimatförändringarna och minska dess koldioxidavtryck ytterligare genom vår infografik, Samhället.

EU har lanserat flera initiativ för att minska utsläppen. Eftersom skogar spelar en avgörande roll för att fånga upp koldioxid från atmosfären som annars skulle bidra till den globala uppvärmningen, arbetar EU med regler för att öka sina kolsänkor.

Parlamentets miljöutskott röstade för en uppdatering av reglerna för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) sektorn den 17 maj. Ledamöterna kommer att rösta om de uppdaterade reglerna i juni.

Läs vidare för att ta reda på nyckelfakta och siffror om skog i EU-länder och vad parlamentet föreslår för att stärka deras förmåga att fånga upp koldioxid från atmosfären.

Skogens betydelse i EU: nyckelfakta

EU:s skogar absorberar motsvarande 7 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser varje år.

EU har 159 miljoner hektar skog, som täcker 43.5 % av landets yta. Skogstäckningen kan variera avsevärt från ett EU-land till ett annat, från drygt 10 % på Malta till nära 70 % i Finland.

Förutom att tjäna som kolsänkor tillhandahåller skogarna många ekosystemtjänster: de hjälper till att skydda marken från erosion, utgör en del av vattnets kretslopp, skyddar den biologiska mångfalden genom att tillhandahålla en livsmiljö för många arter och reglerar det lokala klimatet.

Infografik om skogar i EU
Skogar upptar 43.3 % av EU:s mark  

Vilka sektorer berörs av denna lagstiftning?

De reviderade planerna avser markanvändning, markanvändningsförändring och skogsbruk, som omfattar främst skogsmark och jordbruksmark, samt mark vars användning har ändrats till eller från någon av dessa användningar.

Denna sektor avger växthusgaser. Till exempel genom ändringar i markanvändning, särskilt när skogar används för något annat som åkermark, när träd skärs eller på grund av boskapen på jordbruksmark.

Det är dock också den enda sektorn som kan ta bort CO2 från atmosfären, främst genom skogar.

Vad driver parlamentet för?

Ledamöterna vill öka EU:s naturliga kolsänkor, till exempel genom att återställa våtmarker och myrar, plantera nya skogar och stoppa avskogningen. Detta skulle leda till en ännu större minskning av EU:s utsläpp än målet på 55 % för 2030.

EU-kommissionens förslag att inkludera icke-CO2-utsläpp från jordbruket till markanvändningssektorn fick inte stöd från ledamöter i parlamentets miljöutskott som anser att kolsänkor - flyktiga och ömtåliga till sin natur - inte borde användas för att kompensera för andra utsläpp. Prioriteringen bör förbli att drastiskt minska utsläppen från andra sektorer.

Parlamentet vill att kommissionen ska sätta upp EU-ländernas specifika mål för absorption av koldioxid inom sektorn för markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk vart femte år från och med 2.

Infografik om hur skog bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser
Skogar bidrar till att minska motsvarande 7 % av EU:s årliga utsläpp av växthusgaser.  

EU: s ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser

Revideringen av reglerna för markanvändning och skogsbruk är en del av Fit for 55-paketet som syftar till att uppnå EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, som fastställts i Klimatlag.

Andra lagar i paketet innehåller bland annat förslag om handel med utsläppsrätter, ansträngningsfördelning mellan EU-länderna, bilars utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet.

Läs mer 

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend