Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Oväntad sista omgång för företagsdue diligence-lagstiftningen testar EU:s trovärdighet

DELA MED SIG:

publicerade

on

I morgon, den 9 februari, kommer medlemsstaterna att avgöra ödet för Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD), som skulle kräva att företag identifierar, förebygger, mildrar och avslutar miljöskador och kränkningar av mänskliga rättigheter inom sina värdekedjor. Det avgörande mötet kommer att avgöra om EU kan säkra en lag som gynnar företag, marknader, berörda samhällen och miljön. Om affären förkastas kan det fyraåriga lagstiftningsarbetet för att upprätta en effektiv lag sluta förgäves. 

Parlamentet och rådet nådde en politisk överenskommelse om lagen i december 2023, där de större länderna såg till att deras prioriteringar väl återspeglas i affären. Trots detta försöker några konservativa röster sabotera de nya reglerna genom att sprida sista minuten felaktig information och ogrundade farhågor om lagens inverkan. I detta ingår att överdriva lagens effekt på administrativa bördor eller små och medelstora företag, som inte direkt ligger inom lagens tillämpningsområde och som redan stöds av olika åtgärder i den slutliga texten. 

"Angreppen på elfte timmen mot due diligence-lagen verkar drivna av kortsiktiga och populistiska manövrar, baserade på en bristfällig logik som misslyckas med att erkänna lagens värde för företag, människor och planeten", säger Uku Lilleväli, hållbar finanspolitiker. på WWF European Policy Office. "Kommer EU att hjälpa sina företag att övergå till mer risktåliga och mindre skadliga affärsmodeller, eller kommer det att ge efter för vilseledande föreställningar om att konkurrenskraft kräver friheten att trampa på mänskliga rättigheter och planeten? Trovärdigheten för kommissionen, rådet och parlamentet – i slutändan för hela EU – står på spel.”

WWF har varit kritiskt till den politiska överenskommelse som nåddes av parlamentet och medlemsstaterna i trepartsförhandlingarna i december 2023.[1] Även om lagen skulle hjälpa företag att övergå till nettonoll, skulle due diligence-reglerna utesluta finansiell verksamhet från tillämpningsområdet och inte effektivt ta itu med företagsmissbruk på miljön.

Ändå, lagen om due diligence är en viktig språngbräda i EU:s rättsliga ram, uppmuntra företag att gå längre än bara rapporteringskrav och att ta proaktiva steg mot mer informerade, risktåliga och ansvarsfulla affärsmetoder. En robust lag är avgörande för att främja en starkare EU:s inre marknad, för att säkerställa att företag effektivt hanterar hållbarhetseffekter och risker och för att erbjuda förbättrat skydd till dem som påverkas av skadlig ekonomisk verksamhet.

Foto: Kris-Mikael Krister on Unsplash

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend