Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Unlocking Climate Success: Ny rapport sätter kursen för trovärdiga klimatmål för företag

DELA MED SIG:

publicerade

on

En ny WWF-rapport som publiceras idag ger företag viktig kunskap och rekommendationer för att sätta ambitiösa och trovärdiga klimatmål, som de är skyldiga att publicera enligt EU-lagstiftningen. Rapporten "Företagens klimatmål: säkerställa trovärdigheten för EU-reglerade åtaganden” innehåller en detaljerad beskrivning av företagens och finansiella institutioners rättsliga skyldigheter, samt metodologiska rekommendationer. Det visar också att användningen av Science Based Targets Initiative (SBTi) underlättar målsättningen och gör det möjligt för företag att följa relaterade krav i europeiska regelverk.

Denna rapport bedömer anpassningen av metodkraven för SBTi med EU:s lagkrav som beskrivs i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som ger ett ramverk för obligatorisk hållbarhetsrapportering på europeisk nivå. Alla rekommendationer och slutsatser i denna rapport är också i linje med den nuvarande versionen av Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD), som förväntas röstas om inom kort av EU:s medlemsstater.

Enligt Antoine Pugliese, Sustainable Finance Advocacy Manager på WWF Frankrike: “Att stärka företagens hållbarhetsrapporteringskrav är ett nyckelelement i den europeiska gröna avtalen. Huvudsyftet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är att tillhandahålla strategisk hållbarhetsdata som gör det möjligt för företag att anpassa affärsmodeller till en hållbar ekonomi och en begränsning av den globala uppvärmningen till 1.5°C, i linje med Parisavtalet. Denna första rapport undersöker hur företag, revisorer och tillsynsmyndigheter måste säkerställa trovärdigheten för klimatmålen som det första elementet i en robust omställningsplan."

Reagerar på rapporten, Anna Notarianni, Group Chief Impact Officer på Sodexo sa: "Som det första företaget i vår bransch med kort- och långsiktiga klimatmål som validerats av SBTi, har Sodexo konsekvent lett vägen inom hållbarhet. Vi är stolta över att vårt proaktiva antagande av SBTi-validerade mål och banor var det rätta beslutet att ta och kommer att vara användbart för att ta itu med framväxande regulatoriska krav som CSRD – den här nya WWF-rapporten bekräftar det.”

För Skender Sahiti-Manzoni, chef för hållbar politik och intressentengagemang på La Banque Postale: “Den senaste WWF-rapporten understryker La Banque Postales pågående engagemang för att ta itu med klimatförändringarna i finanssektorn. Genom att tidigt anta rigorösa vetenskapsbaserade mål och vägar, bekräftar vi vårt engagemang för hållbara övergångar samtidigt som vi effektivt uppfyller standarder för avslöjande av klimatmål såsom CSRD. Detta understryker vårt proaktiva tillvägagångssätt, vilket framgår av vårt åtagande att dra oss tillbaka helt från fossila bränslen senast 2030."

I synnerhet ger rapporten följande rekommendationer:

  1. EU-institutioner och medlemsstater, relevanta tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter samt försäkringsgivare (revisorer) bör omedelbart rekommendera företag att anta SBTi-validerade klimatmål, för att både säkerställa efterlevnad av EU:s regelverk för att fastställa och rapportera företagens klimatmål, och förbättra insynen i deras beräknade utsläppsminskningar.
  2. Smakämnen EU bör utveckla ett metodologiskt regelverk referens för att säkerställa trovärdiga, jämförbara klimatmål i linje med en global temperaturökningsgräns på 1.5°C för företag, baserat på SBTi metodologiska riktlinjer och rekommendationer.
  3. Klimatmålen måste övervakas av relevanta tillsynsmyndigheter (nationella behöriga myndigheter) och tillsynsmyndigheter som bör säkerställa detta lämpliga medel tilldelas för att uppnå dessa mål och övervaka framstegen i företagens engagemang. I denna mening representerar CSDDD en väsentlig del av EU:s hållbarhetsreglering, som bör kompletteras med utvecklingen av en robust process för mätning, rapportering och verifiering (MRV) för företagens klimatmål.

WWF uppmanar till ett snabbt övervägande av dessa rekommendationer för att säkerställa ambitionen och trovärdigheten för företagens klimatmål, i linje med EU 2030-klimatmålen, den europeiska gröna avtalen och främjandet av långsiktig klimatmotståndskraft och finansiell stabilitet.

Annons

Viktiga resultat

CSRD-krav: rapporten påminner om att CSRD tillåter företag att sätta klimatmål, deklarera om de är anpassade till en gräns på 1.5°C global temperaturökning och beskriva de scenarier som används för att utveckla dem. Dessa mål måste sättas i absoluta tal för att säkerställa en snabb avkarbonisering av ekonomisk verksamhet, i femårsintervall mellan 2030 och 2050. Detta bör så småningom kompletteras av CSDDD, som, om den röstas som förväntat, också kommer att kräva att tillsynsmyndigheterna ser till att adekvata medel tillhandahålls av företag för att genomföra sina klimatmål genom omställningsplaner.

SBTis överensstämmelse med europeiska regler: SBTi är en metodisk referens för att definiera företagens klimatmål. Den har använts för att validera målen för över 4,000 100 företag och finansinstitutioner i nästan 3,000 länder, med över 1.5 XNUMX fler engagerade i att göra det. Det gör det möjligt för ekonomiska aktörer att se till att deras avkolningsmål är förenliga med en global temperaturökningsgräns på XNUMX°C (med liten eller ingen överskridning). WWF:s analys visar att SBTis metodkrav för att skapa, lämna in och validera klimatmål är i linje med kraven i CSRD, och ibland är ännu strängare.

En förenklad process för att sätta klimatmål: med sin väletablerade närvaro i EU och betydande täckning av unionens utsläpp av växthusgaser kan SBTi i hög grad underlätta implementeringen av CSRD och förväntade CSDDD-krav för företag och finansiella institutioner att sätta och publicera klimatmål. Detta kommer att bidra till att förbättra dessa måls trovärdighet och jämförbarhet och bättre bidra till EU:s mål att uppnå klimatneutralitet. Ambitiösa och trovärdiga klimatmål bidrar också till att förbättra motståndskraften och den långsiktiga finansiella stabiliteten hos företag och finansiella institutioner. Rapporten påpekar dock att det inte räcker att enbart sätta upp mål för att ge en tillfredsställande bedömning av verkligheten av företagens klimatambitioner. Dessa mål utgör faktiskt bara det första steget i utvecklingen av företagens klimatomställningsplaner, som kommer att bli föremål för framtida WWF-rapporter 2024.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend