Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Elektronikindustrin lägger fram plan för att göra Europa till en global ledare inom mikro- och nanoelektronik

DELA MED SIG:

publicerade

on

ite-031Elektronikindustrins VD:ar har sagt till EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes att Europa kan ta upp till 60 % av nya elektronikmarknader och fördubbla det ekonomiska värdet av halvledarkomponentproduktion i Europa inom de kommande tio åren, i en plan som levererades till Europeiska kommissionen idag (14 februari).

Detaljplanen från 11 Electronics CEOs efterfrågades av Kroes från en Electronics Leaders’ Group (ELG), inrättad 2013. Gruppen rekommenderar EU:s fokus på:

Områden där Europa är starkt – fordon, energi, industriell automation och säkerhet. Målet är att fördubbla den nuvarande produktionen under de kommande tio åren.

New high growth areas, in particular Internet of Things (IoT) and the development of ‘Smart-X’ markets (e.g. smart homes, smart grids etc.). The target is to capture 60% of this emerging market by 2020.

Återta stark närvaro inom mobil och trådlös kommunikation. Målet är att Europa ska ta 20 % av den förväntade tillväxten på dessa marknader.

European Commission Vice-President Neelie Kroes said: “I want us in the driver’s seat. The sector wants to be back in the driver’s seat. So my message is this: we are going to make Europe the place to make and buy innovative micro and nano-electronics.”

On the demand side, the group proposes a major initiative, “Smart Everything Everywhere” to establish centres of excellence and zones for large-scale, real-life testing of emerging technologies throughout Europe.

Annons

On the supply side, the group sees a clear opportunity to increase capacity by 70,000 new wafers (the slices of semiconductor material on which the chips are manufactured) per month from 2016/17 onwards – an average of 10% increased capacity per year. Europe can count on its strong material and equipment industry to maintain a competitive edge in production, including in the upcoming transition to a larger wafer size to drive down costs.

In Europe, the semiconductor ecosystem itself employs approximately 250,000 people directly; with 2.5 million employed in the full value chain. Micro- and nano-electronic components and systems drive at least 10% of Europe’s GDP, and worldwide demand is increasing annually at 9% (volume) and 5-6% (value).

ELG kommer nu att arbeta med att omvandla dessa idéer till konkreta åtgärder senast i juni 2014.

Bakgrund

Under 1990-talet ökade den europeiska andelen halvledarproduktion till mer än 15 % av världsproduktionen. Men under det senaste decenniet har den sjunkit tillbaka till under 10 % (Japan 22 %, Sydkorea 18 %, Taiwan 17 %, USA 13 %). Europa har styrkor på vertikalt integrerade marknader, såsom fordon, energi, säkerhet och smartkort och en ledande position på nya marknader såsom sensorer och mikrosystem (MEMS). Den europeiska industrin är stark när det gäller virtuella komponenter och lågeffektprocessorer och när det gäller leverans av utrustning, material och immateriella rättigheter.

Den 23 maj 2013 meddelade kommissionen En elektronikstrategi för Europa, som syftar till att senast 2020 underlätta industriinvesteringar på 100 miljarder euro; dubbelt så mycket som EU:s produktion av mikrochips; och skapa 250 000 jobb i Europa. De Electronic Leaders Group, en grupp av 11 Electronics CEOs som spänner över forskning, verktyg, utveckling och tillverkning, inrättades för att i samarbete med alla relevanta intressenter ta fram sätt att uppnå dessa mål.

Planen som lämnats in idag slutför en åtgärd av Elektronikstrategi för Europa Planen innehåller åtgärder som ska genomföras av industrin, EU-kommissionen, medlemsländer, regioner, universitet och investerare.

Planen bygger på erfarenheterna från befintliga offentlig-privata partnerskap, som t.ex Eniac som investerade mer än 1.8 miljarder euro i pilotlinjer och pilotprojekt 2012/13. Dessa pilotlinjer och pilotprojekt kommer i framtiden att stödjas inom det nya ECSEL initiativ som ska lanseras runt maj 2014, och som har en total planerad budget på minst 5 miljarder euro under de kommande sju åren.

Mer information

MEMO / 14 / 106 8 things you didn’t know about Electronics
En europeisk industriell strategisk färdplan för mikro- och nanoelektroniska komponenter och system
Elektronik i den digitala agendan
Hashtag: #elektronik #ConnectedContinent
Digital Agenda-webbplats
Neelie Kroes’ website
Följ Neelie Kroes vidare Twitter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend