Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Stärkta och bättre balanserade civila dialoggrupper för att ge råd till Europeiska kommissionen i jordbruksfrågor

DELA MED SIG:

publicerade

on

John_Deere_Tröska,_Bredon_Hill_-_geograph.org.uk_-_526228Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD AGRI) har idag (18 juli) slutfört översynen av sammansättningen av de civila dialoggrupperna som behandlar frågor som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken såsom miljö och klimatförändringar, djur produkter, ekologiskt jordbruk, skog eller kvalitet och marknadsföring.

Civildialoggrupper utgör ett viktigt forum för samråd, ger input på hög nivå från ett brett spektrum av källor och intressenter i form av åsikter, rekommendationer och rapporter, som kompletterar andra källor, samråd och intern expertis från Europeiska kommissionen. GD Jordbruk är fullt engagerat i att intensifiera debatten med medborgarna genom medborgardialoggrupper och i andra fall.

Efter en öppen och öppen ansökningsomgång som lanserades den 1 april 2014 ansökte 103 organisationer om medlemskap i de civila dialoggrupperna för EU-omfattande icke-statliga organisationer. Dagens beslut av kommissionen bekräftar att 68 av ansökningarna har godkänts som stödberättigade. I jämförelse med den tidigare situationen erkänns 43 nya organisationer som fullvärdiga medlemmar i de civila dialoggrupper som drivs av GD Jordbruk. Detta kommer att stärka expertis, mångfalden av röster, balansen mellan de olika företrädarna i grupperna och deras förmåga att ge kommissionen värdefulla råd om den framtida utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och dess förvaltning. Det kommer att förbättra kvaliteten på debatten med ett bredare deltagande av det civila samhället.

Medlemmar av de förnyade civila dialoggrupperna kommer att ta upp EU-samhällets olika förväntningar på den viktiga ekonomiska roll som jordbruket har på landsbygden, men också dess bidrag till att bekämpa klimatförändringar och förluster av biologisk mångfald, för att förbättra kvaliteten på vår mat i debatten. och utvecklingen av landsbygdsområden, element som går hand i hand med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken som antogs förra året.

En separat urvalspanel inrättades för var och en av de 14 medborgardialoggrupperna i syfte att bedöma de inkomna ansökningarna och ge generaldirektören för jordbruk och landsbygdsutveckling rekommendationer om sammansättningen av varje grupp. Dessa urvalspaneler bedömde ansökningarna på grundval av de krav och villkor som anges i den relevanta utlysningen av ansökningar och tillhörande interna riktlinjer.

För mer information

Civildialoggrupper
Register över kommissionens expertgrupper

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend