Anslut dig till vårt nätverk!

Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR)

EU: s yttersta-kastade #fisheries behöver finansiering, säger ledamöterna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Unga fiskare och fiskodlare i EU: s yttersta randområdena (ORS) behöver ekonomisk hjälp och incitament, inklusive pengar för nya båtar har parlamentet sagt.

Den icke-lagstiftningsresolution antogs av 428 röster för 64 med 118 nedlagda röster. En ändring för att möjliggöra EU och nationell finansiering för att förnya eller flott antogs av 358 röster för 240 med 16 nedlagda röster.

Commenting on the resolution and the amendment, rapporteur Ulrike Rodust (S&D, DE) said: “I have tried to work out the best proposals for a possible solution. And I deplore the fact that the amendment has raised hopes which in my opinion cannot be fulfilled. This result does not correspond to the coherence of the Common Fisheries Policy and the European Maritime Fisheries Fund, respectively, and I doubt that it will pass legal scrutiny. Emphasis should be put on the aim of the Common Fisheries Policy to reach sustainable stocks and fisheries.”

EU och nationell finansiering för att förnya flottan

Förnyelsen finansierings ändring uppmanas kommissionen att ”låta finansieringen (på EU-nivå eller nationell nivå) i de yttersta randområdena hantverksmässiga och traditionella fiskefartyg som landa alla sina fångster i hamnar i de yttersta randområdena och bidra till lokal hållbar utveckling, för att öka människors säkerhet, uppfyller europeiska hygiennormer, bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och uppnå större effektivitet miljö”.

Ledamöterna ändå anges att ”detta fiske förnyelse måste förbli inom ramen för beviljade tak kapacitet måste begränsas till utbyte av en gammal kärl med en ny, och måste tillåta ett hållbart fiske och nå maximal hållbar avkastning (MSY) objektiv” .

Nya finansiella instrument för eller fiske

Ledamöterna uppmanar kommissionen ”att undersöka möjligheten att inrätta så snart som möjligt, ett instrument särskilt avsedda att stödja fisket i de yttersta randområdena, i linje med Posei system för jordbruket”.

Programmen för ett specifikt samband med avsides läge och ökaraktär (POSEI), styrs av POSEI förordning nr 228 / 2013, inkluderar särskilda åtgärder inom jordbruket i de yttersta randområdena, såsom produktions- och importsubventioner.

Vattenbruk och unga fiskare

Annons

Ledamöterna betonar att potentialen för vattenbruk bör utnyttjas bättre i de yttersta randområdena, eftersom det kan resultera i nya produktionsmöjligheter och högkvalitativa produkter, med ett starkt stöd från EU. De uppmanar kommissionen att uppmuntra och stödja projekt vattenbruk utvecklingsprojekt.

Bättre incitament bör skapas under en framtida europeisk havs- och fiskerifonden för att uppmuntra unga människor att arbeta inom sjöfartsekonomin, särskilt genom yrkesutbildning och främja åtgärder som förbättrar inkomster och anställningstrygghet, och förbättra den övergripande hållbar organisation av maritima ekonomin i de yttersta randområdena, säger texten.

Bakgrund

EU: s nio ”yttersta randområdena” omfattar är delar av Frankrike (Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte och Saint-Martin), Portugal (Madeira och Azorerna) och Spanien (Kanarieöarna). Artikel 349 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen anges deras definierande egenskaper, som inkluderar ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend