Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

Att få rätt balans när det gäller religion i sekulär #muslimsk majoritetsstat

DELA MED SIG:

publicerade

on


Religiös tro har haft en enormt positiv inverkan. Det hjälper människor att förstå livet och ger tröst i tider av nöd. Ännu viktigare är att de medkännande värderingarna – som de stora religionerna har gemensamt – har format till det bättre vår inställning till varandra och till samhället som helhet.

Viljan att ta hand om dem som är mindre lyckligt lottade än oss själva är naturligtvis inte begränsad till dem som tror. Men religiös övertygelse har varit och förblir en viktig drivkraft för välgörenhetsarbete, vilket många av de individer och organisationer som tar hand om offren för humanitära katastrofer runt om i världen idag understryker.

Den positiva roll som religion spelar i miljarder människors liv och för att stärka gemenskapens band är anledningen till att en solid och tydlig relation mellan stat och religion är avgörande. Vi tjänar alla på – oavsett om vi själva är religiösa eller inte – om de med tro har möjlighet att göra sitt fulla bidrag till samhället.

Samtidigt måste vi dock inse att religiös tro kan förvrängas och utnyttjas. Det är inte något begränsat, på något sätt, till modern tid eller till en religion. Det har funnits många exempel genom århundradena på den fruktansvärda skada som orsakats av hatet och splittringen som religiös extremism har släppt lös.

Men det råder heller ingen tvekan om att skeva och våldsamma ideologier baserade på förvrängningar av religion är bland de allvarligaste hoten i varje kontinent och region idag. Vi har också sett runt om i världen hur radikala tolkningar av religiösa övertygelser används för att splittra samhällen, främja diskriminering och, ibland, uppmuntra till brott mot lagen.

Utmaningen för alla länder är hur vi ska hitta balansen mellan att vårda allt det goda som religiös övertygelse ger samtidigt som vi skyddar oss själva från hur det kan missbrukas för att så splittring och hat. Att få rätt balans är avgörande för samhällenas långsiktiga stabilitet och säkerheten för våra medborgare.

Detta är särskilt viktigt för ett land som Kazakstan. I en region där, tyvärr, religiös extremism har ett starkt fotfäste, är vi stolta över att ha byggt ett stabilt, tolerant och moderat samhälle från en mångfaldig befolkning med många olika trosuppfattningar och bakgrunder.

Annons

Medborgarna i Kazakstan kan till stor del vara muslimer men staten är sekulär och de som tillhör alla de stora religionerna har samma respekt och likhet inför lagen. Det är en betydande del av Kazakstans identitet och framgång.

Men som vi tyvärr har sett över hela världen, har inget land, hur stabilt det än är, råd att slappna av inför religiös extremism och terrorism. Under de senaste åren har Kazakstan också blivit offer för terrorism med rötter i skruvade versioner av religiös extremism, inklusive den dödliga attacken i Aktobe för ett år sedan. Liksom i många andra länder har även ett litet antal av våra ungdomar attraherats av de vilda ideologierna hos grupper som Daesh.

I en bredare skala har vi också sett i vissa samhällen mer extrema tolkningar av religion få fäste, som är helt främmande för det kazakiska folkets historia och traditioner. De hotar vår stats sekulära natur, skadar våra barns utbildning och främjar skadlig ojämlikhet mellan könen.

Det är för att motverka detta hot – särskilt mot de unga – samtidigt som man skyddar den överväldigande fredliga majoritetens rätt att tillbe fritt, eller att inte dyrka alls, som Kazakstan har utvecklat ett nytt ramverk för relationen mellan religion och stat, kallad Koncept för statlig politik i den religiösa sfären för 2017-2020. Det är en nyckelkomponent för att säkerställa att Kazakstan fortsätter att ha en stark modern identitet och ett stabilt, sammanhållet samhälle som är rustat för att möta de kommande decenniernas utmaningar och möjligheter.

Det är ett ramverk som till stor del bygger på Kazakstans nationella traditioner och prestationer, men som också tittar på hur så olika partner som Amerika, Europeiska unionen, Kina och Ryssland har svarat på dessa utmaningar. Den understryker vår stats sekulära natur – som har varit grunden för vår stabilitet – samtidigt som den betonar den viktiga roll som religionen spelar i vårt nationella liv och främjar goda relationer mellan de 18 trosuppfattningar som följs i vårt land.

Ramverket anger tydligt i lag respekten för religiös övertygelse och den fortsatta gudstjänstfriheten för individer och arbetet i över 3,500 XNUMX trosföreningar. Som minister för religiösa frågor Nurlan Yermekbayev har sagt, är det inte regeringens eller statens roll att blanda sig i religionernas interna funktion. Men det är dess ansvar att se till att stöd inte ges till dem som predikar hat eller splittring.

Större insyn i finanserna kommer att bidra till att förhindra missbruk av finansiering för att stödja religiös extremism. Det måste också vara rätt att förhindra att religion används som ursäkt för att strunta i lagen. Vi bör förvänta oss att alla äktenskap till exempel ska registreras lagligt av staten. Religion kan inte heller användas som ursäkt för att inte vaccinera barn.

Men nya regler och förordningar för att identifiera och utrota övergrepp kan bara gå så långt för att hantera detta hot. De måste kombineras med effektiva utbildningsprogram på nationell och lokal nivå.

Ramverket anger hur utbildningen ska stärkas för att motverka religiös extremism och förbättra förståelsen för olika trosuppfattningar. Det är okunskap, som ger grogrund för de religiösa extremisterna. Religiösa värderingar bör hjälpa människor att förena och inte driva isär dem, varför det är så viktigt att trosledare är fullt delaktiga i dessa utbildningsinitiativ.

Vi har nu chansen att sätta relationerna mellan stat och religion på en mer solid grund. Genom att stärka religionsfriheten samtidigt som vi ser till att den lilla majoriteten av extremisterna inte missbrukar religiös övertygelse, kan vi skydda stabiliteten i vårt land, öka säkerheten för våra medborgare och bygga en relation som är trogen Kazakstans karaktär och historia.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend