Anslut dig till vårt nätverk!

Internet

Dags för EU att anta starka regler för att skydda barn från sexuella övergrepp på nätet

DELA MED SIG:

publicerade

on

På denna Safer Internet Day 2024 uppmanar COFACE EU-intressenter att förlänga det tillfälliga ePrivacy-undantaget med minst två år, men med huvudfokus på att anta ett långsiktigt ramverk för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp på barn online. Politiker och teknikföretag måste spela sin roll för att hålla barn säkra på nätet och inte lämna bördan på barn och deras familjer.


Familjernas sätt att engagera sig i digital teknik är komplexa och har olika effekter. Å ena sidan erbjuder digital teknik unika möjligheter för alla familjemedlemmar. Å andra sidan möter barn – och vuxna – risker och utmaningar online, som sexuella övergrepp på barn. Dessa risker har stor inverkan på ett barns säkerhet och mentala och fysiska välbefinnande.

Det behövs ett holistiskt svar för att ta itu med det ständigt växande brottet med sexuella övergrepp mot barn. Medvetenhetshöjande och utbildning av föräldrar och vårdnadshavare kan hjälpa barn att engagera sig om onlinebeteenden och hur man känner igen vissa risker. Mer måste dock göras. Överlevande av sexuella övergrepp mot barn och deras familjer behöver få rätt stöd, och effektiva åtgärder bör vidtas för att förhindra att övergrepp mot barn inträffar i första hand. EU:s beslutsfattare måste reglera utrymmen på nätet med alla barns bästa i åtanke och teknikföretag måste skapa digitala tjänster och produkter som genom design skyddar och främjar barns rättigheter.

Den 11 maj 2022 släppte Europeiska kommissionen en föreslagna förordningen fastställa regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn (CSAR), tillsammans med en Ny strategi för ett bättre internet för barn. Den nya förordningen skulle innebära skyldigheter för onlinetjänsteleverantörer att förhindra, upptäcka, rapportera och ta bort material om sexuellt övergrepp mot barn (CSAM) online. Denna förordning skulle ersätta den tillfälliga ram som för närvarande är i kraft, kallad Undantag för e-integritet, som dock endast gäller fram till den 3rd augusti 2024.

När det nuvarande EU-mandatet för denna tillfälliga ram löper ut och med EU-valet i sikte i juni 2024, undertecknade COFACE nyligen en gemensamt uttalande tillsammans med över 50 tekniska branschorganisationer och organisationer från det civila samhället som uppmanar EU att vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att säkerställa barns säkerhet online. Undertecknarna uttrycker oro över bristen på framsteg i förhandlingarna kring CSAR-förslaget. Avsaknaden av ett tillfälligt ramverk, såsom det tillfälliga undantaget för e-sekretess, skulle skapa en juridisk lucka för leverantörer av interpersonella kommunikationstjänster att fortsätta att upptäcka, rapportera och ta bort CSAM online. Därför hävdar undertecknarna det en förlängning med minst två år av den tillfälliga ramen, eller tills den nya permanenta ramen träder i kraft, är nödvändig. Icke desto mindre det primära fokus är fortfarande att anta ett långsiktigt ramverk som är effektivt för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet och som är förenligt med rätten till privatliv och andra mänskliga rättigheter.

På 8th of May 2024, kommer COFACE-nätverket att träffas i Zagreb, Kroatien, för att utvärdera denna utveckling inom EU och för att organisera en Europeiskt studieseminarium om att bekämpa och förebygga övergrepp mot barn i den digitala miljön. Seminariet kommer att anordnas tillsammans med Step by Step Parents' Association för att lära sig om dess verksamhet som ett regionalt utbildningscenter i Kroatien för CAP-program (Child Assault Prevention).. Organisationen utbildar CAP-handledare för att utrusta barn med effektiva förebyggande strategier för att minska deras sårbarhet och exponering för olika former av våld. Syftet med studieseminariet är att lära sig mer om detta CAP-program i Kroatien, utbyta idéer med utövare från andra länder som arbetar för att förebygga övergrepp mot barn, tillsammans bedöma hur man kan uppgradera program för att förebygga övergrepp mot barn på nätet, och slutligen att bygga partnerskap mellan familjer organisationer och säkrare internetcenter och hotlines i EU.

Mer information om COFACEs arbete med att bygga ett säkrare internet finns på länkarna nedan.

Annons

 Brave Movement Opinion Piece för COFACE (2023)

COFACE Digitaliseringsprinciper (2018)

COFACE Barnkompass (2020)

European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG)

Europeiska kommissionens webbplats

Safer Internet Day webbplats

Bättre internet för barn – BIK Portal

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend