Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Gör #gambling mindre riskabelt

DELA MED SIG:

publicerade

on

ChipsInnerBy Laure de Hauteclocque

Att skydda minderåriga, begränsa reklam och säkerställa tillhandahållandet av grundläggande information på spelwebbplatser bör vara nyckelpunkterna som medlemsländerna tar hänsyn till när de lagar om onlinespel, säger kommissionen.

Dessa punkter finns i en icke-bindande rekommendation entitled ‘Principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online’, which was adopted 14 July 2014. The Recommendation, foreseen in the Commission’s 2012 Strategy for Online Gambling, aims to streamline national rules and encourage greater co-operation between member states.

Kommissionen anser att den ständiga tillväxten av onlinespel i Europa – och utvecklingen av olika regler och policyer på nationell nivå – gör att det nu krävs en gemensam europeisk strategi. Även om onlinespel är en rekreationsaktivitet för de flesta människor lider mellan 0.2 % och 3 % av befolkningen av spelberoende, och minderåriga är särskilt utsatta.

Rekommendationen åtföljs också av en konsekvensanalys och en beteendestudie om onlinespel och adekvata åtgärder för att skydda konsumenterna.

Nyckelord

Kommissionen valde att lägga fram en icke-bindande rekommendation i stället för lagstiftning för att göra det möjligt för medlemsstaterna att vidta åtgärder förr snarare än senare. De nyckelprinciper som medlemsstaterna uppmanas att ta upp är följande:

• Informationskrav;
• skydd av minderåriga.
• spelarregistrering och konton;
• spelaraktivitet och stöd;
• timeout och självuteslutning;
• kommersiell kommunikation;
• sponsring, och;
• utbildning och medvetenhet.

Annons

Omfattning

Rekommendationen definierar "hasardspel online" som vilken tjänst som helst som innebär att satsa en insats med penningvärde i hasardspel. Detta inkluderar de med ett inslag av skicklighet, såsom lotterier, kasinospel, pokerspel och vadslagningstransaktioner som tillhandahålls online.

Informationskrav

Kommissionen ber medlemsstaterna att se till att adekvat information är tillgänglig för konsumenten som använder en webbplats för hasardspel online. Detta bör innehålla information om operatören, de åldersbegränsningar som gäller för spel, samt om den potentiella skadliga effekten av spel. Dessutom bör villkoren i kontraktet tillhandahållas på ett kortfattat och läsbart sätt.

Minderåriga

Minderåriga ska inte tillåtas spela på en spelwebbplats eller ha ett spelarkonto. I detta sammanhang måste tillräckliga åtgärder vidtas för att förhindra att minderåriga spelar. Dessutom bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att se till att reklam för hasardspel online inte når minderåriga och framför allt inte riktar sig till dem.

Spelarregistrering och konton

Enligt kommissionen ska en person endast få delta i onlinespel när han är registrerad som spelare och har ett konto hos operatören. Personen ska uppge sitt namn, adress, födelsedatum och sin e-postadress eller mobilnummer.

Kommissionen ber medlemsstaterna att ge tillgång till nationella register och/eller databaser för att verifiera spelarens identitet. När personens identitet eller ålder inte kan verifieras bör registreringsprocessen avbrytas. Spelare skulle dock ha tillgång till ett tillfälligt konto tills verifieringsprocessen är klar och operatörerna bör också se till att spelarnas pengar är tillräckligt skyddade.

Spelaraktivitet och support

Monetära insättningsgränser såväl som tidsmässiga gränser bör föreslås som standard för spelare under registreringsprocessen. Dessutom bör det säkerställas att spelare när som helst har enkel tillgång till saldot på sitt konto, tillgång till en supportfunktion för ansvarsfullt spelande och till hjälplinjer för information och hjälp.

Time-out och självuteslutning

Operatörernas webbplatser bör göra det möjligt för spelaren att aktivera "time-outs" eller självuteslutning från en specifik onlinespeltjänst eller från alla typer av onlinespeltjänster. Time-outs bör vara minst 24 timmar och självuteslutning bör vara minst sex månader. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att upprätta ett nationellt register över självuteslutna spelare och att ge operatörer tillgång till dessa register.

Kommersiell kommunikation

I kommissionens rekommendation definieras "kommersiell kommunikation" som varje form av kommunikation som syftar till att främja, direkt eller indirekt, en operatörs varor, tjänster eller image.

Medlemsstaterna bör se till att operatören, för vars räkning den kommersiella kommunikationen görs, är tydligt identifierbar. Kommersiell kommunikation bör, där så är lämpligt, förmedla budskap om hälsoriskerna med spelberoende.

Vidare bör kommersiell kommunikation inte göra ogrundade uttalanden om chanserna att vinna, framställa spel som socialt attraktivt, antyda att spel kan vara en lösning på problem eller antyda att spel kan vara ett alternativ till sysselsättning.

Sårbara aktörer får inte riktas mot kommersiell kommunikation.

Sponsorskap

Kommissionen definierar sponsring som ett avtalsförhållande mellan en operatör och en sponsrad part enligt vilken operatören tillhandahåller finansiering eller annat stöd till den sponsrade parten, i utbyte mot kommersiell kommunikation eller andra förmåner.

Kommissionen ber medlemsstaterna att se till att sponsring från operatörer är transparent och att operatören tydligt kan identifieras som sponsringspart. Vidare bör sponsring inte påverka eller påverka minderåriga genom att förbjuda sponsring av evenemang för eller huvudsakligen riktade till minderåriga samt användning av reklammaterial i merchandising riktad till minderåriga.

Utbildning och medvetenhet

Kommissionen vill att medlemsstaterna ska organisera eller främja regelbunden utbildning och kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet för att öka konsumenternas medvetenhet om de potentiella riskerna med onlinespel.

Medlemsstaterna bör dessutom kräva att operatörer och nationella spelmyndigheter informerar sina anställda om riskerna med onlinespel. Anställda som interagerar direkt med spelare bör utbildas för att säkerställa att de förstår problem med spelberoende och kan interagera med spelarna på lämpligt sätt. Medlemsstaterna bör också ge bistånd där så är möjligt till organisationer som bildats för att bidra till att öka medvetenheten, som t.ex Säkrare spel.

Nästa steg

Kommissionen vill att medlemsstaterna ska utse behöriga reglerande myndigheter för att se till att nationella åtgärder – anpassade till principerna i rekommendationen – följs till fullo.

Medlemsstaterna bör informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits 18 månader efter det att rekommendationen har offentliggjorts. Kommissionen kommer sedan att utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend