Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Parlamentets utskott: i hjärtat av europeisk politik

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140604PHT48913_originalWhen MEPs take up their duties in the new Parliament, on 1 July, one of the first things to do is to see which parliamentary committees they will join. It is a key decision, as it will determine in which field they will focus most of their efforts. Committees play a crucial role in policy-making, as they are responsible for drafting Parliament’s positions on new legislative proposals.

Varje månad avsätts två veckor för utskottsarbete. Under utskottsmöten diskuterar parlamentsledamöterna lagstiftande och icke-lagstiftningsbetänkanden, föreslår och röstar om ändringsförslag och följer upp förhandlingarna med rådet. Utskotten anordnar också utfrågningar med experter, granskar EU:s institutioner och organ och utarbetar initiativbetänkanden som inte är rättsligt bindande, men som anger parlamentets åsikter i ett ämne.
Det fanns 20 ständiga utskott i parlamentet 2009–2014, som täckte hela skalan av EU:s befogenheter från internationell handel till konsumentskydd och jämställdhet. Riksdagen kan också inrätta undersökningskommittéer och särskilda kommittéer. Förra mandatperioden fanns det tre särskilda kommittéer: om politiska utmaningar, om krisen och om organiserad brottslighet.

Storleken på utskotten varierar avsevärt, men deras sammansättning återspeglar den vikt varje politisk grupp har i parlamentet som helhet.
On any given subject, committees appoint an MEP from their ranks as rapporteur  to draft the Parliament’s position on each new legislative proposal. The Parliament’s position is known as a report. The political groups then propose amendments to the text the MEP has written and try to agree on a compromise text to be submitted to the plenary for approval.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend