Anslut dig till vårt nätverk!

EU

European Citizens' Initiative: Stoppa förhandlingarna om TTIP och CETA

DELA MED SIG:

publicerade

on

amerika och eu nävarIdag (15 juli) lade det 47:e europeiska medborgarinitiativet (ECI) fram sin motion om registrering vid Europeiska kommissionen. Initiativet 'STOPPA TTIP' Parlamentet uppmanar kommissionen att rekommendera EU:s ministerråd att upphäva förhandlingsmandatet för det transatlantiska handelsinvesterarpartnerskapet (TTIP) och att inte heller ingå det övergripande ekonomiska och handelsavtalet (CETA).

Bakom initiativet står nästan 148 organisationer från 18 EU-medlemsländer. I Tyskland samordnar organisationerna Attac, Campact, Friends of the Earth Germany (BUND), More Democracy (Mehr Demokratie eV), Environment Institute München och Nature and Biodiversity Conservation Unit (NABU) förberedelserna. Bland många andra tillhör Transparency International Germany, Greenpeace Luxemburg, 38 grader (Storbritannien), War on Want (Storbritannien), Unison (Storbritannien) och Tierra (Friends of the Earth Spain) den europeiska koalitionen som växer konstant.

”Centrum i vår kritik är den demokratiska dimensionen i det planerade avtalet: regler, som får långtgående konsekvenser för 500 miljoner EU-medborgare i 28 medlemsländer, förhandlas fram bakom stängda dörrar. Det är detta vi motsätter oss”, säger Michael Efler, representant för ECI:s medborgarkommitté och talesperson för den federala föreningen More Democracy (Mehr Demokratie eV). I synnerhet kritiserar han den planerade tvistlösningen mellan investerare och stater (ISDS). Det är regler om investeringsskydd som ger utländska investerare långtgående skyddsrättigheter. Om t.ex. ett nationellt parlament antar en lag som skulle påverka ett företags investeringar och vinster, skulle det senare ha rätt att väcka talan – dock inte inför en offentlig domstol utan inför en konfidentiell skiljedomstol.

Demokratiskt legitimerade beslut och konstitutionella förfaranden skulle omintetgöras. ”Planerna på regelsamarbete är också farliga. De skulle leda till en begränsning av demokratisk kontroll. Det betyder: De skulle inrätta en sorts mekanism för tidig varning för planerade handelsrelaterade lagar eller förordningar. Det skulle göra det möjligt för avtalsparten och lobbyisterna att uttrycka sitt intresse redan innan den parlamentariska processen. Oönskade regleringar som kan hämma marknadstillträde skulle kunna förhindras på detta sätt”, förklarar Michael Efler.

John Hilary, verkställande direktör för den brittiska organisationen War on Want och medlem av medborgarkommittén, tillade: "TTIP-avtalet ska inte förstås som ett fördrag mellan två konkurrerande handelspartner, EU och USA. Istället handlar det om multinationella företags gemensamma försök på båda sidor om Atlanten att bryta öppna marknader på bekostnad av konsumentskydd, livsmedelssäkerhet, miljöbestämmelser, värdefulla sociala standarder, bestämmelser om användning av gifter eller bestämmelser om banksäkerhet. ”

Öppna anbudsinfordringar för offentliga tjänster ska också öppnas för tillämpning av transnationella företag. "Ett konkret exempel kan hittas i de olika principerna som ligger till grund för konsument- och miljöskydd i EU och USA," betonade Hilary. ”Försiktighetsprincipen, som används inom EU, säkerställer hårdare regelverk kring till exempel godkännande av kemikalier. Genom TTIP kan dock ett företag få rätten att registrera sin produkt i USA och sedan släppa ut den på den europeiska marknaden.” På amerikanska marknader gäller "ex-post"-metoden. Detta innebär att endast när en produkts skadlighet uttryckligen har bevisats tas den bort från marknaden. Hindren för godkännande är därför lägre i början, avslutar Hilary.

Susan George, ordförande för styrelsen för Transnational Institute Amsterdam (TNI), hedersordförande för ATTAC-Frankrike och medlem av ECI:s kommitté förklarade att hundratals bilaterala och plurilaterala handels- och investeringsavtal redan har undertecknats – men TTIP är ytterst farligt eftersom det har utarbetats av transnationella företag i 20 år. Dessa enorma företag har format innehållet och blivit en officiell del av TTIP-processen på inbjudan av regeringar, till uteslutande av alla andra medborgare. Detta fördrag kan dock besegras som var fallet för det multilaterala avtalet om investeringar (MAI), som också förhandlades fram i hemlighet och som slogs 1998 av en stark medborgarrörelse, delvis för att det innehöll samma orimliga rättigheter för företag som TTIP , såsom Investor to State Dispute System (ISDS) som tillåter dem att stämma regeringar i privata domstolar för skadestånd om de anser att ett regeringsbeslut skulle störa deras nuvarande eller till och med efterlängtade framtida vinster.

Annons

Företagen strävar alltså efter att privatisera inte bara rättsväsendet utan också en betydande del av regeringarnas lagstiftande funktioner genom att ta över beslut om förordningar och standarder. De skulle till och med kunna skrämma den verkställande makten med hot om en störtflod av stämningar om den försökte förbättra lagar som rör banker, arbetskraft, miljö, förändring, livsmedelssäkerhet, hälsa, etc. ”TTIP är ett allvarligt hot mot demokratin – ECI vill ha demokrati, inte "korporatokrati", avslutade George.

Sedan den 1 april 2012 har medborgare i EU-stater möjlighet att begära en rättsakt från Europeiska kommissionen: ECI. Samtidigt tvingar ett framgångsrikt ECI fram en utfrågning i Europaparlamentet. För att ett ECI ska bli framgångsrikt måste minst en miljon underskrifter samlas in. Dessutom måste landsspecifika kvorum uppnås i minst sju EU-medlemsstater.

Följ presskonferensen via http://stop-ttip.org/livestream-chatt 

Mer information om det europeiska medborgarinitiativet

Du kan hitta ordalydelsen av ECI här
Varje ECI behöver en medborgarkommitté bestående av sju ledamöter. Du hittar information om medlemmarna här

Starten av signaturinsamlingen för anti-TTIP-ECI är planerad till september i år. Du hittar ett detaljerat tidschema här

More Democracy (Mehr Demokratie eV) har beställt ett oberoende rättsutlåtande, som i förväg granskar den juridiska legitimiteten. Det kommer till resultatet att ECI är tillåtet. Du kan konsultera det juridiska yttrandet här

Medlemmarna i ECI-koalitionen

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend