Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Marrakechfördraget om tillgång till publicerade verk för blinda och synskadade personer: EU banar väg för ratificering

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU klarade idag (11 maj) det sista hindret i processen att ratificera Marrakechfördraget, efter att det maltesiska ordförandeskapet säkrat en överenskommelse med Europaparlamentet om genomförande av lagstiftning.

Personer som är blinda, synskadade eller på annat sätt funktionshindrade för utskrift möter fortfarande många hinder när det gäller att få tillgång till böcker och annat tryckt material. Behovet av att öka antalet verk och annat skyddat material som är tillgängligt i tillgängliga format som punktskrift, ljudböcker och storskrift har erkänts på internationell nivå.

De förslag som man enades om i dag kommer att införa ett nytt obligatoriskt undantag från upphovsrättsreglerna i EU-lagstiftningen, i linje med Marrakechfördraget. Detta kommer att göra det möjligt för stödmottagarna och organisationerna att göra kopior av verk i tillgängliga format och att sprida dem över hela EU och i tredjeländer som är parter i fördraget.

En förordning kommer att genomföra unionens skyldigheter enligt Marrakeshfördraget med avseende på utbyte av tillgängliga kopior i format för icke-kommersiella ändamål mellan EU och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget.

Ett direktiv kommer att införliva skyldigheterna enligt Marrakechfördraget i nationell inhemsk lagstiftning. Detta kommer att säkerställa en förbättring av tillgången till tillgängliga formatkopior för stödmottagarna och deras cirkulation på den inre marknaden.
Bakgrund

Fördraget, som antogs vid en diplomatisk konferens i Marrakech i juni 2013, utgör en del av upphovsrättsfördragen som administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO). Fördraget trädde i kraft den 30 september 2016. Det har en kulturell, humanitär och social utvecklingsdimension.

Marrakechfördraget undertecknades av EU i april 2014. En juridisk fråga om huruvida unionen har exklusiv behörighet att ingå Marrakechfördraget försenade dock ratificeringsprocessen.

Kommissionen bad om ett yttrande från EU-domstolen i augusti 2015. Domstolen bekräftade unionens exklusiva behörighet den 14 februari 2017. Den klargjorde också att Marrakechfördraget inte omfattas av den gemensamma handelspolitiken.

Den 14 september 2016 lade kommissionen fram ett förslag till förordning och ett förslag till direktiv och Europaparlamentet röstade om förslagen den 23 mars 2017.
Nästa steg

Förordningen och direktivet måste formellt antas av Europaparlamentet och rådet.

Därefter kommer bestämmelserna i direktivet att införas i varje nationell lagstiftning inom en period på högst 12 månader.

Efter antagandet av ett rådsbeslut om bemyndigande att ingå Marrakechfördraget kommer EU att kunna deponera ratificeringsinstrumenten i fördraget.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend