Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

De nya förpackningsreglerna – hittills har vetenskapen inte haft så mycket att säga till om

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Med siktet inställt på att uppnå en grön cirkulär ekonomi så snabbt som möjligt föreslog EU-kommissionen en komplex revidering av lagstiftningen om förpackningar och förpackningsavfall i slutet av förra året, skriver Matti Rantanen, generaldirektör för European Paper Packaging Alliance.

Ändå lämnar de underliggande antaganden och konsekvensbedömningar som förslaget bygger på mycket övrigt att önska och har ifrågasatts av kommissionens medlagstiftare. Vid det senaste mötet i Europeiska unionens råd som ägde rum den 16 mars 2023 ifrågasatte ett antal företrädare för de 27 medlemsstaterna konsekvensanalysen och uppmanade kommissionen att publicera fler vetenskapliga konsekvensbedömningar med tanke på de långtgående konsekvenserna av förslag.

Förslaget till förordningen om förpacknings- och förpackningsavfall (PPWR) är den största översynen av EU:s förpackningsregler på årtionden. Bland de många bestämmelserna föreslår kommissionen framför allt mål för minskad förpackning för medlemsstaterna och strikta mål för återanvändning och påfyllning av restauranger och hämtmat i butik. Tyvärr blandar konsekvensbedömningen som genomförts för att stödja sådana åtgärder icke-transparenta kvalitativa tillvägagångssätt och kvantitativa data från helt olika förpackningssektorer som är omöjliga att aggregera, samtidigt som man ignorerar ISO-kompatibla och certifierade studier där de finns, särskilt när det gäller begränsningarna för användningen av vissa förpackningsformat ( Artikel 22) samt målen för återanvändning och påfyllning (artikel 26).

PPWR är en reform som kan sätta vissa små företag över hela Europa i konkurs, förändra hela försörjningskedjor, avsevärt förändra användningen av knappa resurser och radikalt förändra vår strategi för att uppnå Europas gröna mål. Med en sådan djupgående inverkan behövdes en grundlig och omfattande analys.

Det vi istället fick var en konsekvensanalys som inte heller hade ett dedikerat kapitel om livsmedelssäkerhet, vilket är en integrerad och kritisk funktion av livsmedelsförpackningar. Med tanke på att vissa typer av förpackningar, såsom återanvändbara förpackningar, har potential att överföra livsmedelsburna sjukdomar och andra föroreningar, är det en betydande lucka i vår förståelse av fördelar och nackdelar med olika förpackningsalternativ.

Vidare bortser konsekvensanalysen från stora delar av vetenskaplig forskning om engångspappersförpackningar och återanvändning. Oberoende livscykelanalyser visar att engångspappersförpackningar är mer miljöpresterande än återanvändbara förpackningar för både mat i butik och hämtmat, i snabbserveringsmiljöer. För mat i butik släpper återanvändbara förpackningssystem ut 2.8 gånger mer CO2, förbrukar 3.4 gånger mer sötvatten och fossila resurser och producerar 2.2 gånger mer fina partiklar än pappersbaserade alternativ. För takeawaytjänster följer resultaten samma trend med en 64% ökning av sötvattenanvändning och en 91% ökning av CO2-utsläpp.

Konsekvensbedömningen tar inte heller hänsyn till den enorma bördan av att utveckla en helt ny infrastruktur och försörjningskedja för de redan svåra återanvändbara förpackningssystemen. Samtidigt återvinns pappersbaserade förpackningar effektivt i den högsta frekvensen av alla förpackningsmaterial i Europa – 82 %.

Annons

På platser där återanvändbara förpackningar har blivit obligatoriska i snabba restauranger, vilket är fallet i Frankrike sedan januari i år, har resultaten varit underväldigande och har visat upp störande nya fenomen: massiv återlämnande av plast, låg återanvändningsgrad och stöld av återanvändbara förpackningar. Ett antal företag har avslöjat att de inte ens klarar av 20 till 40 återanvändningar, medan containrarna är stulna efter bara ett fåtal användningar. Effekten av tvätt- och torkningssystemet samt transporten tillbaka av återanvändbara förpackningar har minimerats i konsekvensbedömningen: som ett exempel bland många representerar återanvändningen av "transport och tvätt" CO2-påverkan endast 37 % av de totala växthusgasutsläppen (och 27 % 2040) i konsekvensanalysen, medan den står för 83 % i den tredje part granskade Rambolls LCA i butik och 82 % i expertpanelen granskade Ramboll takeaway LCA. En stor skillnad som leder till omotiverad reglering och visar att förenkling och aggregering inte kan ersätta en LCA ISO-standardmetod.

Med allt detta i åtanke är kopplingen mellan vad vetenskapen säger och vad konsekvensanalysen och förslaget förs fram på bordet minst sagt oroande. Alla kommer att påverkas. Företagen kommer att drabbas av de ökade kostnaderna för att göra affärer som i allmänhet tenderar att föras över i stor del på kunderna. Medan vi befinner oss i en vatten- och energikris kommer enorma mängder av båda att spenderas på att tvätta plastbehållare vid mycket höga temperaturer. Och konsumenter kommer att möta ständigt stigande priser i en tid då levnadskostnaderna har skjutit i höjden. Eftersom återanvändbara förpackningar kommer med ett komplext och kostsamt system, kommer det inte att finnas en enda vinnare i denna ekvation.

Den föreslagna texten till PPWR är nu i händerna på Europaparlamentet och rådet, och går igenom en detaljerad översynsprocess. EPPA uppmanar därför beslutsfattare att se till att vetenskapen är själva kärnan i de beslut de fattar för att gå vidare i frågan. Detta är det enda sättet att säkerställa att effekten av denna lag är till det goda.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend