Anslut dig till vårt nätverk!

Belgien

Kommissionen godkänner ändringen av den regionala statliga stödkartan för Belgien för 2022–2027

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en ändring av Belgiens karta för beviljande av regionalstöd till och med den 31 december 2027, inom ramen för regionalstödsriktlinjerna.

On 18 juli 2022, godkände kommissionen regionalstödskartan 2022–2027 för Belgien. På 30 May 2023, antog kommissionen ett meddelande om en ev halvtidsöversyn av regionalstödskartorna, med beaktande av uppdaterad statistik.

I detta sammanhang lägger ändringen av Belgiens regionalstödskarta som godkändes i dag hela Hainautprovinsen till i listan över områden som är berättigade till regionalt investeringsstöd enligt undantaget i artikel 107 ai fördraget om funktionssätt. Europeiska unionen (”a”-områden”). Bruttonationalprodukten per capita i Hainautprovinsen har sjunkit under 3 % av EU-genomsnittet, vilket är den tröskel vid vilken en region kan anses vara en av de mest missgynnade regionerna i EU.

Det maximala stödbeloppet för stora företag i Hainautprovinsen är 30 % av de stödberättigande investeringskostnaderna. Detta belopp kan höjas till 40 % för investeringar gjorda av medelstora företag och till 50 % för investeringar gjorda av små företag, för deras initiala investeringar med stödberättigande kostnader upp till 50 miljoner euro.

Den ändrade kartan kommer att gälla från 1 januari 2024 till 31 december 2027.

Den icke-konfidentiella versionen av dagens beslut kommer att göras tillgänglig under ärendenumret SA.110069 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend