Anslut dig till vårt nätverk!

Resa

Flygpassageraruppgifter: överenskommelse nåddes för att öka säkerheten och förbättra gränsförvaltningen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Det belgiska ordförandeskapet för rådet och Europaparlamentets förhandlare har provisoriskt kommit överens om två förordningar som reglerar insamling och användning av flygpassageraruppgifter för gränsförvaltning och brottsbekämpning.

De nya reglerna kommer att förbättra hanteringen av förhandsinformation om passagerare (API) för att utföra kontroller av passagerare innan de kommer till EU:s yttre gränser men även för flygningar inom EU i kampen mot terrorism och grov brottslighet. De kommer att stärka kampen mot grov brottslighet och terrorism inom EU och komplettera behandlingen av passageraruppgifter (PNR).

Förhandsinformation om passagerare (API) innehåller identifieringsdetaljer från resedokumentet och grundläggande flyginformation och kommer att sändas före och efter start till myndigheterna på ankomstplatsen.

"En effektivare gränsförvaltning på flygplatser och en stärkt informationsposition för brottsbekämpande myndigheter om personer som flyger in i och inom EU är två viktiga fördelar med de förhandsregler för passagerarinformation som vi enades om i dag."
Annelies Verlinden, inrikesminister, institutionell reform och demokratisk förnyelse

Enhetliga regler för datainsamling

De två förordningarna anger vilka API-data lufttrafikföretag måste samla in och överföra. API-data kommer att bestå av en stängd lista med resenärsinformation såsom namn, födelsedatum, nationalitet, typ och nummer på resedokumentet, platsinformation och bagageinformation. Dessutom kommer flygbolag att vara skyldiga att samla in viss flyginformation, till exempel flygets identifikationsnummer, flygplatskoden och tidpunkt för avgång och ankomst.

Insamling och överföring av API-data gäller i princip endast flygningar som avgår utanför EU. Medlemsstaterna kan dock besluta att inkludera flygningar inom EU. Ett sådant beslut kommer att bero på specifika brottsbekämpande behov såsom ett terrorhot och måste i avsaknad av ett sådant hot stödjas av en lämpligt motiverad riskbedömning.

Bättre brottsbekämpning och förbättrade gränskontroller

Tack vare de nya reglerna kommer brottsbekämpande myndigheter att kunna kombinera resenärers API-data och passagerarnamnsregister (PNR). PNR är en större uppsättning av flygpassagerares bokningsdata och innehåller detaljer om en passagerares resplan och information om flygbokningsprocessen. När de används tillsammans är API och PNR särskilt effektiva för att identifiera högriskresenärer och för att bekräfta resmönster för misstänkta personer.

Annons

Även gränsmyndigheter kommer att dra nytta av de överenskomna nya reglerna. Eftersom de kommer att få en mer fullständig bild av resenärer som anländer till flygplatser, kommer gränsmyndigheterna att kunna utföra förkontroller före landning, lagra uppgifterna längre än vad som förutses idag för att utföra nödvändiga kontroller och som en konsekvens hantera sina gränskontroller mer effektivt .

Detta kommer att stärka gränssäkerheten eftersom det borde öka chanserna att förhindra oönskade gränspassager. Passagerare bör dra nytta av kortare väntetider och smidigare passkontroller.

Automatiserad datainsamling

Flygbolag kommer att behöva samla in API-data som finns i resedokument på automatiserade sätt (t.ex. genom att skanna maskinläsbara pass). Endast om en automatisk insamling av resenärsuppgifter inte är möjlig på grund av tekniska skäl kan ett flygbolag samla in uppgifterna manuellt (antingen som en del av online-incheckningen eller incheckningen på flygplatsen). Möjligheten att tillhandahålla data manuellt under online-incheckningen kommer i alla fall att finnas tillgänglig under en övergångsperiod på 2 år. Verifieringsmekanismer kommer att införas av lufttrafikföretagen för att garantera att uppgifterna är korrekta.

Enkel router

För att effektivisera överföringen av API-data beslutade rådet och parlamentet att införa en central router. Denna router, som kommer att utvecklas av en EU-byrå, kommer att ta emot de uppgifter som samlas in av flygbolagen och sedan överföra dem till relevanta gränsförvaltnings- och brottsbekämpande myndigheter. Denna router kommer sedan senare också att tjäna för insamling och överföring av PNR-uppgifter.

Eftersom lufttrafikföretag inte längre behöver skicka API-data till flera myndigheter kommer detta att öka effektiviteten och minska kostnaderna för dataöverföringen och minska risken för fel och missbruk.

Nästa steg

Den överenskommelse som nåddes i dag kommer att behöva bekräftas av medlemsländernas företrädare (Coreper) innan det formellt antas i Europaparlamentet och i rådet.

Assito Kanko (ECR/BE) och Jan-Christoph Oetjen (RENEW/DE) är Europaparlamentets föredragande för båda ärendena, medan kommissionsledamot Ylva Johansson med ansvar för inrikes frågor representerade Europeiska kommissionen.

Passagerardata (bakgrundsinformation)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend