Anslut dig till vårt nätverk!

Bulgarien

Kommissionen godkänner en bulgarisk åtgärd på 16 miljoner euro för att stödja Bulgartransgaz naturgaslagringsanläggning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en bulgarisk åtgärd på 16 miljoner euro för att stödja utbyggnaden av Bulgartranstaz naturgaslagringsanläggning i Chiren.

Bulgartranstaz beslutade att investera cirka 285 miljoner euro för att utöka kapaciteten för sin naturgaslagringsanläggning i Chiren, som är den enda naturgaslagringsanläggningen i Bulgarien. Lagringskapaciteten i anläggningen förväntas öka från 550 miljoner till 1 miljard kubikmeter. Dessutom kommer kapaciteten för uttag och insprutning av naturgas i nätet att ökas.

Bulgarien anmälde till kommissionen sina planer på att stödja Bulgartransgaz investering med en nioårig offentlig garanti på 16 miljoner euro på lånet för att finansiera åtgärden. Syftet är att säkerställa en trygg gasförsörjning, öka konkurrensen på gasmarknaden, också tack vare en större integration av anläggningen i nätet, och uppmuntra gashandeln i regionen.

Chiren-lagringsexpansionen är ett projekt av gemensamt intresse ('PCI') som ingår i Femte listan över PCI:er. PCIs syftar till att fullborda den europeiska inre energimarknaden för att hjälpa EU att uppnå sina energi- och klimatpolitiska mål.

Kommissionen bedömde systemet enligt Artikel 107 c i EUF-fördraget, som gör det möjligt för medlemsländerna att stödja utvecklingen av viss ekonomisk verksamhet under vissa förhållanden, och Riktlinjer om statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi ('CEEAG'). Kommissionen fann att det bulgariska systemet är nödvändigt och lämpligt för att underlätta Bulgartransgaz investering i dess naturgaslagringsanläggning. Vidare drog kommissionen slutsatsen att ordningen är proportionerlig, eftersom stödet kommer att begränsas till det minimum som krävs för att säkerställa investeringen i anläggningen och inte kommer att ha onödiga negativa effekter på konkurrensen och handeln i EU. På denna grundval godkände kommissionen den bulgariska ordningen enligt EU:s regler om statligt stöd.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under nummer SA.106120 i statligt stöd register om kommissionens konkurrens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend