Anslut dig till vårt nätverk!

Digital Society

Kommissionen skickar begäran om information till Meta enligt lagen om digitala tjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har formellt skickat Meta en begäran om information enligt Digital Services Act (DSA). Kommissionen uppmanar Meta att tillhandahålla ytterligare information om de åtgärder som den har vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter att bedöma risker och vidta effektiva begränsningsåtgärder kopplade till skyddet av minderåriga, inklusive när det gäller spridning av självgenererat material för sexuella övergrepp mot barn (SG- CSAM) på Instagram. Information efterfrågas också om Instagrams rekommendationssystem och förstärkning av potentiellt skadligt innehåll.

Meta måste lämna den begärda informationen till kommissionen senast den 22 december 2023. Baserat på bedömningen av svaren kommer kommissionen att bedöma nästa steg. Detta skulle kunna innebära att ett förfarande formellt inleds enligt artikel 66 i DSA.

I enlighet med artikel 74 i DSA kan kommissionen ålägga böter för felaktig, ofullständig eller vilseledande information som svar på en begäran om information. Vid utebliven svar kan kommissionen besluta att begära informationen genom beslut. I det här fallet kan underlåtenhet att svara inom tidsfristen leda till att viten åläggs.

Efter dess beteckning som en Mycket stor onlineplattform, Metas plattform Instagram måste följa hela uppsättningen av bestämmelser som införts av DSA, inklusive bedömning och begränsning av risker relaterade till spridning av olagligt och skadligt innehåll, eventuella negativa effekter på utövandet av grundläggande rättigheter, inklusive på barns rättigheter och om skydd av minderåriga.

Meta har redan fått en första RFI den 19 oktober 2023 angående spridning av terroristinnehåll och våldsamt innehåll, hatretorik och påstådd spridning av desinformation, samt en andra RFI den 10 november 2023 gällde skyddet av minderåriga. Den nuvarande RFI tar upp frågor som inte omfattas av den tidigare RFI om skydd av minderåriga.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend