Anslut dig till vårt nätverk!

Digitala ekonomin

Kommissionen skickar begäran om information till Apple och Google enligt Digital Services Act

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den 14 december skickade Europeiska kommissionen formellt förfrågningar om information enligt Digital Services Act (DSA) till Apple och Google. Kommissionen ber leverantörerna av dessa tjänster att tillhandahålla mer information om hur de noggrant har identifierat eventuella systemrisker som rör App Store och Google Play. För att garantera mer säkerhet för användarna söker kommissionen också mer information från App Store och Google Play om deras efterlevnad av reglerna som gäller för onlinemarknadsplatser och om transparens i samband med rekommendatorsystem och onlineannonser.

Den begärda informationen om App Store och Google Play måste lämnas till kommissionen senast den 15 januari 2024. Baserat på bedömningen av svaren kommer kommissionen att bedöma nästa steg. Detta skulle kunna innebära att ett förfarande formellt inleds enligt artikel 66 i DSA.

I enlighet med artikel 74 i DSA kan kommissionen ålägga böter för felaktig, ofullständig eller vilseledande information som svar på en begäran om information. Om Apple och Google inte svarar kan kommissionen besluta att begära informationen genom beslut. I det här fallet kan underlåtenhet att svara inom tidsfristen leda till att viten åläggs.

Efter deras beteckning som Mycket stora onlineplattformar, Googles "Google Play" och Apples "App Store" är skyldiga att följa DSA, inklusive noggrann bedömning och minskning av alla systemrisker som är relevanta för deras tjänster, särskilt de som är relaterade till spridning av olagligt och skadligt innehåll, alla negativa effekter på utövandet av grundläggande rättigheter, liksom alla negativa effekter på allmän säkerhet, folkhälsa och minderåriga.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend