Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Personliga överföringar utanför EU uppgår till 43.5 miljarder euro 2022

DELA MED SIG:

publicerade

on

År 2022 skickades flöden av pengar av EU invånare till länder utanför EU, så kallade personliga överföringar, uppgick till 43.5 miljarder euro, en ökning med 14 % jämfört med 38.2 miljarder euro 2021. Inflöden till EU uppgick till 13.5 miljarder euro, en ökning med 10 % jämfört med med 12.4 miljarder euro 2021. Personliga överföringar består av flöden av pengar som skickas av migranter till hushållen i deras ursprungsland.

Nyligen har en betydande tillväxt på utflöden utanför EU observerades, särskilt under de senaste fem åren. Från 2018 har utflödena ökat med 41 %, medan inflödena har visat ett mer blygsamt tillväxtmönster med en ökning på bara 15 %. Som ett resultat har det blivit ett växande negativt saldo för EU gentemot länder utanför EU och uppgick till 30.0 miljarder euro 2022. 

Denna information kommer från datum om personliga överföringar och ersättningar till anställda publicerade av Eurostat. Den här artikeln presenterar en handfull fynd från de mer detaljerade Statistik Förklarad artikel.

Flöden av personliga överföringar utanför EU, 2018-2022, miljarder euro

Källdatauppsättning: bop_rem6
Länk

Vikt av personliga nettoöverföringar från EU:s ekonomier

2022 resulterade personliga överföringar i ett överskott för 9 EU-länder eftersom deras inflöden översteg utflödena. Bland dessa länder rapporterade 4 ett överskott som motsvarar mer än 1 % av deras respektive bruttonationalprodukt (BNP): Kroatien (2.8 % av BNP), Bulgarien (1.4 %), Portugal (1.4 %) och Rumänien (1.3 %).

Källdatauppsättningar: bop_rem6 och nama_10_gdp

Däremot uppvisade Cypern (-0.9 %), Malta och Spanien (vardera -0.6 %) de största underskotten av personliga överföringar gentemot resten av världen som andel av deras respektive BNP.

Annons

För mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend