RSSFörsvar

#Tempest - Storbritannien att investera 2 miljarder pund i nytt stridsflygprogram via 2025

#Tempest - Storbritannien att investera 2 miljarder pund i nytt stridsflygprogram via 2025

| Juli 17, 2018

Storbritannien kommer att investera £ 2 miljarder till 2025 för att utveckla en stridsflygplan som kallas Tempest (bilden) som kan användas med piloter eller som drone, sade sin försvarsminister på måndag (16 juli), avslöja en livstidsmodell av den nya smyg warplane, skriver Andrea Shalal. Gavin Williamson sa att programmet syftade till att säkerställa Storbritanniens fortsatta [...]

Fortsätt läsa

Beslagtagna #Terrorismfonder som ska användas mot förövarna

Beslagtagna #Terrorismfonder som ska användas mot förövarna

| Juli 11, 2018

Två nya uppsättningar av EU-regler kommer att knyta terroristers händer och begränsa deras tillgång till pengar för att organisera attacker i Europa. Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har gett det gröna ljuset ett preliminärt avtal med medlemsstaterna om förbättrade gemensamma EU-regler om penningtvätt och [...]

Fortsätt läsa

Stärkta EU-regler för att förhindra att #MoneyLaundering och fight #Terrorism finansiering träder i kraft

Stärkta EU-regler för att förhindra att #MoneyLaundering och fight #Terrorism finansiering träder i kraft

| Juli 11, 2018

5-direktivet om bekämpning av penningtvätt har trätt i kraft efter det att det har offentliggjorts i EU: s officiella tidning. Föreslagna av kommissionen i juli 2016 ger de nya reglerna större insyn i de äkta ägarna av företag och hanterar risker för finansiering av terrorism. Rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet kommissionär Věra Jourová sade: "Detta är en annan viktig [...]

Fortsätt läsa

Vägar i sökande efter en armé

Vägar i sökande efter en armé

| Juli 8, 2018

När NATO-ledare samlas för sitt toppmöte i Bryssel ser miljöforskaren Lesley McCarthy på vilket Europa riskerar i sitt svar på Donald Trumps hot och krav. Tal om en integrerad europeisk armé har funnits i nästan ett decennium, men uttalanden av president Trump både före och sedan hans val har [...]

Fortsätt läsa

PPE-gruppen presenterar omfattande förslag för att förbättra EU #AntiTerrorInfrastructure

PPE-gruppen presenterar omfattande förslag för att förbättra EU #AntiTerrorInfrastructure

| Juli 6, 2018

Terrorism över hela Europa kan endast åtgärdas genom att förhindra radikalisering, öka samarbetet, utbyta data och ge starkt stöd till offer för terrorism. Konkreta förslag om sådana prioriteringar finns i de mer än 140-rekommendationer som framgår av rapporten från Europaparlamentets särskilda kommitté för terrorism, som presenteras av Monika Hohlmeier-ledamot, [...]

Fortsätt läsa

Första #EUDefenceIndustryFund för att finansiera gemensam utveckling av kapacitet

Första #EUDefenceIndustryFund för att finansiera gemensam utveckling av kapacitet

| Juli 5, 2018

För första gången godkände parlamentsledamöterna inrättandet av ett program som syftar till att öka innovation i den europeiska försvarsindustrin, inklusive cybersäkerhet på tisdagen. Med en budget på € 500 miljoner för 2019-2020, kommer det nya europeiska industripolitiska utvecklingsprogrammet (EDIDP) att bidra till att finansiera utvecklingen av nya och uppgraderade produkter och tekniker för att göra [...]

Fortsätt läsa

Europeiska små och medelstora företag "kommer att förlora om #PrivacyShield avskaffas"

Europeiska små och medelstora företag "kommer att förlora om #PrivacyShield avskaffas"

| Juni 13, 2018

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor antog en initiativbetänkande om 11 juni som fördömer skyddet för EU-USA: s sekretessskydd som dysfunktionellt och osäkert. Axel Voss MEP, PPE-gruppens talesman på ämnet, kommenterade: "PPE-gruppen krävde mer tid att förhandla om kritiska punkter i resolutionen, särskilt de som ringer [...]

Fortsätt läsa