Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen antar månatliga överträdelser paket

DELA MED SIG:

publicerade

on

Rättvisa-2Torsdagen den 22 maj antog Europeiska kommissionen sitt månatliga intrångspaket. Dessa beslut omfattar alla medlemsländer och de flesta av EU:s politik och syftar till att upprätthålla EU-lagar i hela Europa i både medborgarnas och företagens intresse.

Bakgrund

Artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger kommissionen befogenhet att vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat som inte respekterar sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen.

Det finns tre på varandra följande steg: formell underrättelse, motiverat yttrande och hänskjutande till EG-domstolen.

Om ett medlemsland trots domen fortfarande underlåter att agera kan kommissionen inleda ytterligare ett överträdelseärende enligt artikel 260 i EUF-fördraget. Efter endast en skriftlig varning kan kommissionen hänvisa en medlemsstat tillbaka till domstolen och den kan föreslå att domstolen utdömer ekonomiska sanktioner baserat på överträdelsens varaktighet och svårighetsgrad och medlemsstatens storlek.

Mer information om överträdelser
Om det allmänna överträdelseförfarandet: MEMO / 12 / 12

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend