Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Kommissionen att lägga fram 2014 landsspecifika rekommendationer

DELA MED SIG:

publicerade

on

20110607_speeches_1Den 2 juni kommer Europeiska kommissionen att rekommendera budget-, sysselsättnings- och andra strukturella reformer som varje medlemsstat bör genomföra under de kommande 12-18 månaderna för att hjälpa dem att öka tillväxten.

Den årliga landsspecifika rekommendationer utgör en del av den europeiska terminen, EU:s kalender för samordning av den ekonomiska politiken, som är utformad för att förhindra framtida kriser genom att fånga upp och åtgärda problem innan de sprider sig. Rekommendationerna uppmuntrar också medlemsländerna att mötas deras långsiktiga mål för sysselsättning, utbildning, forskning, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning under Europa 2020 Strategi.

Tillsammans med de landsspecifika rekommendationernakommer Europeiska kommissionen också att lägga fram flera rekommendationer under Stabilitets- och tillväxtpakten, EU:s budgetövervakningsmekanism.

Bakgrund

Smakämnen landsspecifika rekommendationer är kulmen på månader av noggrann analys av kommissionen och debatt med de andra EU-institutionerna. Cykeln börjar var och en november med Årlig tillväxtöversikt, Vilket föreslår ekonomiska prioriteringar för EU som helhet. EU:s ledare godkände dessa prioriteringar i mars 2014 och medlemsländerna integrerade dem i sina medelfristiga budget- och strukturreformplaner, som de lämnade till kommissionen i april.

Kommissionens rekommendationer bygger på en detaljerad bedömning av dessa planer och av den ekonomiska, sysselsättnings- och budgetmässiga situationen i varje land. Rekommendationerna kommer att diskuteras och godkännas av EU:s ledare i juni och formellt antas av finansministrarna i juli. Medlemsstaterna förväntas ta hänsyn till dem i sin budget och reformplaner för 2015.

Kommissionen kommer också att vidta ett antal åtgärder under Stabilitets- och tillväxtpakten. Pakten, som har en förebyggande del och en korrigerande del (förfarandet vid alltför stora underskott), åtar sig att medlemsstaterna ska minska underskott och skulder på ett snabbt och varaktigt sätt genom rekommendationer och tidsfrister som föreslås av kommissionen. Kommissionens förslag kommer att diskuteras och godkännas av EU:s finansministrar i juni.

Annons

En presskonferens kommer att äga rum efter kommissionens möte den 2 juni för att presentera:

  1. 27 uppsättningar landsspecifika rekommendationer, en för varje medlemsstat (utom Grekland och Cypern, som genomför ekonomiska anpassningsprogram) och en för euroområdet;

  2. 29 personalens arbetsdokument, som analyserar den ekonomiska situationen, utsikterna, reformerna och utmaningarna i varje medlemsstat, inklusive Grekland och Cypern;

  3. ett meddelande som sammanfattar de centrala politiska budskapen från dessa rekommendationer, och;

  4. ett antal rekommendationer under stabilitets- och tillväxtpakten.

Medlemsstaternas budget- och reformplaner, inlämnade april 2014

Översikt över pågående förfaranden vid alltför stora underskott

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend