Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU och #Mercosur kommer överens om handel

DELA MED SIG:

publicerade

on


Europeiska unionen och Mercosur har nått en politisk överenskommelse om ett ambitiöst, balanserat och heltäckande handelsavtal
. The new trade framework – part of a wider Association Agreement between the two regions – will consolidate a strategic political and economic partnership and create significant opportunities for sustainable growth on both sides, while respecting the environment and preserving interests of EU consumers and sensitive economic sectors.

EU är den första stora partnern som slutit en handelspakt med Mercosur, ett block som består av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Avtalet som ingås i dag kommer att omfatta en befolkning på 780 miljoner och cementera de nära politiska och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Mercosur-länderna. Det representerar ett tydligt åtagande från båda regionerna till regelbaserad internationell handel och kommer att ge europeiska företag ett viktigt försprång på en marknad med en enorm ekonomisk potential. Det kommer att förankra viktiga ekonomiska reformer och moderniseringar som pågår i Mercosur-länderna. Avtalet upprätthåller de högsta standarderna för livsmedelssäkerhet och konsumentskydd, såväl som försiktighetsprincipen för livsmedelssäkerhet och miljöregler och innehåller specifika åtaganden om arbetsrättigheter och miljöskydd, inklusive genomförandet av klimatavtalet från Paris och relaterade verkställighetsregler.

European Commission President Jean-Claude Juncker said: “I measure my words carefully when I say that this is a historical moment. In the midst of international trade tensions, we are sending today a strong signal with our Mercosur partners that we stand for rules-based trade. Through this trade pact, Mercosur countries have decided to open up their markets to the EU. This is obviously great news for companies, workers and the economy on both sides of the Atlantic, saving over €4 billion worth of duties per year. This makes it the largest trade agreement the EU has ever concluded. Thanks to the hard and patient work of our negotiators, this is matched with positive outcomes for the environment and consumers. And that’s what makes this agreement a win-win deal.”

Trade Commissioner Cecilia Malmström added: “Today’s agreement brings Europe and South America closer together in a spirit of cooperation and openness. Once this deal is in place, it will create a market of 780 million people, providing enormous opportunities for EU businesses and workers in countries with whom we have strong historical links and whose markets have been relatively closed up to now. The agreement will save European companies over €4bn in duties at the border – four times as much as our deal with Japan – whilst giving them a head start against competitors from elsewhere in the world. It also sets high standards and establishes a strong framework to jointly address issues like the environment and labour rights, as well as reinforcing sustainable development commitments we have already made, for example under the Paris Agreement. Over the past few years the EU has consolidated its position as the global leader in open and sustainable trade. Agreements with 15 countries have entered into force since 2014, notably with Canada and Japan. This agreement adds four more countries to our impressive roster of trade allies.”

Agriculture and Rural Development Commissioner Phil Hogan said: “The EU-Mercosur agreement is a fair and balanced deal with opportunities and benefits on both sides, including for Europe’s farmers. Our distinctive, high quality EU agri-food products will now get the protection in Mercosur countries that they deserve, supporting our market position and growing our export opportunities. Today’s agreement also presents some challenges to European farmers and the European Commission will be available to help farmers meet these challenges. For this agreement to be a win-win, we will only open up to agricultural products from Mercosur with carefully managed quotas that will ensure that there is no risk that any product will flood the EU market and thereby threaten the livelihood of EU farmers.”

Huvuddragen i handelsavtalet mellan EU och Mercosur

Annons

Avtalet mellan EU och Mercosur från region till region kommer att ta bort majoriteten av tullarna på EU:s export till Mercosur, vilket gör EU:s företag mer konkurrenskraftiga genom att spara tullar till ett värde av 4 miljarder euro per år.

  • När det gäller EU industrisektorer, kommer detta att bidra till att öka exporten av EU-produkter som hittills har drabbats av höga och ibland oöverkomliga tullar. Dessa inkluderar bilar (taxa på 35 %), bildelar (14-18 %), maskiner (14-20 %), kemikalier (upp till 18 %), läkemedel (upp till 14 %), kläder och skor (35 %). eller stickade tyger (26%).
  • EU jordbruks- och livsmedelssektorn kommer att dra nytta av att sänka befintliga Mercosur höga tullar på EU:s exportprodukter, choklad och konfektyr (20 %), vin (27 %), spritdrycker (20 till 35 %) och läskedrycker (20 till 35 %). Avtalet kommer också att ge tullfritt tillträde med kvoter för EU:s mejeriprodukter (för närvarande 28 % tull), särskilt för ostar.

Mercosur-länderna kommer också att införa rättsliga garantier som skyddar mot imitation 357 högkvalitativa europeiska mat- och dryckesprodukter erkända som Geografiska beteckningar (GI), såsom Tiroler Speck (Österrike), Fromage de Herve (Belgien), Münchener Bier (Tyskland), Comté (Frankrike), Prosciutto di Parma (Italien), Polska Wódka (Polen), Queijo S. Jorge (Portugal), Tokaji ( Ungern) eller Jabugo (Spanien).

Avtalet kommer att öppna upp nya affärsmöjligheter i Mercosur för EU-företag som säljer under statliga kontrakt, Samt till tjänsteleverantörer inom bland annat informationsteknik-, telekommunikations- och transportsektorerna. Det kommer att förenkla gränskontrollerna, klippa byråkrati och begränsa användningen av exportskatter i Mercosur-länderna. Mindre företag på båda sidor kommer också att gynnas tack vare en ny onlineplattform som ger enkel tillgång till all relevant information.

Samtidigt som det ger betydande ekonomiska fördelar främjar avtalet också höga standarder. EU och Mercosur åtar sig att effektivt genomföra Paris klimatavtalet. En dedikerad hållbar utveckling chapter will cover issues such as sustainable management and conservation of forests, respect for labour rights and promotion of responsible business conduct. It also offers civil society organisations an active role to overview the implementation of the agreement, including any human rights, social or environmental concerns. The agreement will also provide for a new forum to work closely together on a more sustainable approach to agriculture and, as part of the political dialogue under the Association Agreement, address the rights of indigenous communities. The agreement also safeguards the EU and Mercosur’s rätt att reglera i allmänhetens intresse och behåller rätten att organisera offentliga tjänster på det sätt de anser lämpligt.

EU livsmedelssäkerhet standards will remain unchanged and all imports will have to comply with the EU’s rigorous standards, as is the case today. The agreed food safety, and animal and plant health provisions will reinforce cooperation with the authorities of the partner countries and speed up the flow of information about any potential risks through a more direct and efficient information and notification system. In this way, the agreement will increase our efficiency in ensuring the safety of the products traded between the EU and Mercosur countries.

Handelsavtalet som nåddes i dag är en del av ett omfattande nytt associeringsavtal under förhandlingar mellan EU och Mercosur-länderna. Den består av en politisk pelare och samarbetspelare – om vilken förhandlarna redan nådde en allmän överenskommelse i juni 2018 i Montevideo – och handelspelaren. Utöver handel kommer avtalet att stärka den politiska dialogen och öka samarbetet inom områden som migration, digital ekonomi, forskning och utbildning, mänskliga rättigheter, inklusive ursprungsbefolkningens rättigheter, företags- och socialt ansvar, miljöskydd, havsförvaltning, samt kamp. mot terrorism, penningtvätt och cyberbrottslighet. Det kommer också att erbjuda ökade möjligheter till samarbete på multilateral nivå. Associeringsavtalet kommer att komplettera nätverket av associeringsavtal i Amerika och befästa förbindelserna med de viktiga partnerna i regionen och stödja EU:s ståndpunkter i många globala frågor.

Ännu ett milstolpehandelsavtal som ingåtts av Junckerkommissionen

Avtal Befolkning

omfattas

Handel med varor Handel med tjänster Tariffbesparingar
för EU-företag
Gemensam BNP
Kanada 550 miljoner 72 miljarder € 35 miljarder € 0.6 miljarder € € 18 biljoner
Japan 639 miljoner 135 miljarder € 53 miljarder € 1 miljarder € € 21 biljoner
Mercosur 773 miljoner 88 miljarder € 34 miljarder € Över 4 miljarder euro € 19 biljoner

Nästa steg

Båda sidor kommer nu att genomföra en juridisk översyn av den överenskomna texten för att komma fram till den slutliga versionen av associeringsavtalet och alla dess handelsaspekter. Kommissionen kommer sedan att översätta det till alla officiella EU-språk och överlämna associeringsavtalet till EU:s medlemsstater och Europaparlamentet för godkännande.

Mer information

Principiellt avtal

PM

Frågor och svar

Nyckelfakta om avtalet

Faktablad om jordbruk

Faktablad om livsmedelssäkerhet

Faktablad om hållbar utveckling

Exportörhistorier

Dedikerade webbsidor

Mer om Mercosur

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend