Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

EU "missar sina klimatmål" utan 2030 klimatmål och mål för förnybar energi

DELA MED SIG:

publicerade

on

mål för förnybar energiEnligt European Wind Energy Association (EWEA) Europeiska kommissionens EU:s energi-, transport- och växthusgastrender fram till 2050 Rapporten, som publicerades på kommissionens webbplats under julhelgen, visar att EU på grundval av nuvarande politik kommer att misslyckas med att uppfylla sitt åtagande från 2050 om minskningar av växthusgasutsläppen med 80 % till 95 % (GHG).

Europeiska kommissionens senaste referensscenario, baserat på nuvarande trender och antagna policyer, visar att EU:s utsläpp av växthusgaser skulle minska med 24 % 2020, men med bara 44 % 2050 (jämfört med 1990 års nivåer), varvid beroendet av energiimport ökar under perioden till nästan 57 %.

"Med EU:s kraftsektor som förväntas fortfarande pumpa ut nästan 400 miljoner ton CO2 årligen 2050, och EU i en ännu värre energisäkerhetssituation, ett ambitiöst klimat- och energiramverk 2030, med mål för förnybar energi och minskningar av växthusgaser, är mer kritisk än någonsin. Utan sådana mål kommer energisäkerhet och en koldioxidfri kraftsektor att vara omöjlig”, säger Justin Wilkes, EWEA:s vice VD.

Scenariot visar att även under nuvarande trender och policyer kommer mer vindkraftskapacitet att installeras under de kommande 20 åren än någon annan genereringsteknik – som står för 37 % av nya installationer – med resultatet att vindenergi kommer att vara den ledande genereringstekniken i Europa till 2040.

"EU-kommissionens scenario belyser en positiv medellång och lång sikt för vindindustrin. Men en kraftig minskning av nya installationer av vindkraft från 2021 och framåt på 27 % belyser den avgörande betydelsen av ett långsiktigt stabilt regelverk för sektorn, underbyggt av ett mål för 2030 för förnybar energi”, tillade Wilkes.

Vindkraft och andra förnybara energikällor står tillsammans för 59 % av alla nya elproduktionsanläggningar under 20-årsperioden fram till 2035 i EU-kommissionens scenario.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend