Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

EN REN ENERGI FRAMTID FÖR CENTRALASIEN

DELA MED SIG:

publicerade

on

Bryssel Energy Club och de centralasiatiska ländernas diplomatiska beskickningar i Bryssel är glada att bjuda in dig till den första konferensen om energisäkerhet och hållbarhet som riktar sig till hela den centralasiatiska regionen:

EN REN ENERGI FRAMTID FÖR CENTRALASIEN

Bygger nya partnerskap för att leverera

Energiomställning i en snabbt växande region

Föredragningslista:

09.30-10.00: Registrering och förmiddagsfika

10.00-10.45: Adresser på hög nivå

Annons

Moderator: Dr Marat Terterov, huvudrepresentant, Brussels Energy Club

 • HE Dr Bahadir Kaleagasi, hedersordförande, Brussels Energy Club, tidigare generalsekreterare, TUSIAD (online)
 • HE Margulan Baimukhan, Kazakstans ambassadör till EU
 • HAN Aidit Erkin, Kirgizistans ambassadör till EU
 • HAN Sapar Palvanov, Turkmenistans ambassadör till EU
 • HAN Dilyor Khakimov, Uzbekistans ambassadör till EU
 • Herr Firdas Usmanov, chargé d’affaires, Mission of Tajikistan to the EU
 • HE Tomáš Zdechovský MEP, tillträdande ordförande, DCAS, Europaparlamentet
 • HE Terhi Hakala, EU:s särskilda representant för Centralasien, EEAS

Fördjupade presentationer på lands- och regionalnivå:

10.45-12.00: Investeringar i förnybar energi i Centralasien (regionalt samarbete)

Moderator: Dr Marat Terterov, huvudrepresentant, Brussels Energy Club

Panelbidragsgivare:

 • Mehmet Ogutcu, Senior rådgivare, Brussels Energy Club – presentation on “The new dynamics in Central Asia’s energy and the EU: Impact on clean energy transition and decarbonization” (uppkopplad)
 • Aliya Shalabekova, Chef för Low-Carbon Development Department, KMG National Company, Kazakstan (online)
 • Almazbek Tuganbaev, Tillförordnad chef för avdelningen för energieffektivitet och utveckling av förnybara energikällor vid ministeriet för energi i Kirgizistan (online)
 • Sapar Palvanov, Turkmenistans ambassadör till EU
 • Aziz Khamidov, Chef för avdelningen för energi och kemikalier, ministeriet för investeringar, industri och handel i Uzbekistan (online)
 • Dr Thomas Schleker, Policy Officer, GD Forskning och innovation, enhet C1 – Clean Energy Transition, Europeiska kommissionen
 • Pierre Tardieu, Chief Policy Officer, Wind Europe

12.00-12: 10: Kort fikapaus

Familjefoto med alla talare-deltagare

12.10-13: 30: Givare, tekniskt bistånd och investeringar för utveckling på regional nivå (ren energi)

Moderator: Nadezda Kokotovic, direktör, Brussels Energy Club

Panelbidragsgivare:

 • Nurlan Kapenov, Ordförande, Qazaq Green Association
 • Stefano Signore, Enhetschef, GD Internationella partnerskap, enhet F.1 – Klimatförändringar och hållbar energi; Kärnsäkerhet, Europeiska kommissionen
 • Daulet Zhakupov, Senioringenjör, Institutionen för alternativ energi, KMG Engineering, Kazakstan (online)
 • Vadim Sinitsa, Huvudbanker, Energy Eurasia MEA, Sustainable Infrastructure Group, EBRD (online)
 • Alexander Antonyuk, Energirepresentant, östliga partnerskapsländer, Europeiska investeringsbanken (online)
 • Ekaterina Galitsyna, Direktör, chef för CIS-regionen, KfW IPEX-Bank GmbH (online)
 • Jean de Brabander, Senior rådgivare, affärsutveckling, Belgian Renewable Energy Group (BREG)
 • Paulius Kuncinas, Rektor, Oxon Capital Ltd, London/Singapore (online)

13.30-14.30: Nätverkslunch

14.30-15.45: Vattenkraft och naturgas

Moderator: Dr Marat Terterov, Huvudrepresentant, Brussels Energy Club

Panelbidragsgivare:

 • Herr Firdavs Usmonov, Rådgivare, Chargé d’affaires, Tadzjikistans ambassad i Belgien
 • Pierre-Paul Antheunissens, Generaldirektör, EDF Central Asia (online)
 • Igor Zgurov, Styrelseordförande, Vema Carbon
 • Dr Jan Haizmann, Generalsekreterare, Zero Emission Traders Alliance; Advisory Board Ledamot, Brussels Energy Club
 • Roxana Caliminte, Biträdande generalsekreterare, Gas Infrastructure Europe (online)

15:45-16:00: Kort fika

16:00-17:15: Grönt väte, solenergi, vind och andra nya rena förnybara alternativ

Moderator: Nadezda Kokotovic, Direktör, Brussels Energy Club

Panelbidragsgivare:

 • Razi Nurullayev, Member, Parliament of Azerbaijan; Chairman, “REGION” International Analytical Center (RIAC)
 • Ambassadör Luca Giansanti, Chef för europeiska regeringsfrågor, ENI
 • Ainur Tumysheva, SVEVIND (online)
 • Pierre Tardieu, Chief Policy Officer, Wind Europe
 • David Hardy, Styrelseledamot, British-Kazakh Society (BKS) (online)
 • Samuel Doveri Vesterbye, Direktör, European Neighbourhood Council (online)
 • Chris Cook, Senior forskare, Institute for Strategy Resilience and Security, University College, London

17:15-17:30: Avslutande keynote och sammanfattning av konferensens resultat av moderator(erna)

17.30-19.00: Nätverksmottagning för alla deltagare

Bakgrund:

Centralasien är en viktig region i Eurasien med allt större relevans för EU ur perspektivet anslutningsmöjligheter, handel och energisamarbete. Regionen är strategiskt belägen mellan Europa, Kina, Ryssland och södra Asien, som ett handels- och investeringskorsväg. Centralasien är också en viktig källa till energidiversifiering och energiförsörjning för internationella marknader. Dessutom är Centralasien en region med stor potential för utveckling av ren energi, där befintliga vattenresurser, såväl som konventionella bränslen, kan användas för att möjliggöra avkolningsprocesser. Det är en region i Eurasien som kommer att fortsätta att bjuda in investeringar från utlandet för att stimulera inhemska ekonomier och regional tillväxt, samtidigt som det ger internationella partners möjligheter att forma utvecklingen av sina energimarknader.

Denna endagskonferens kommer att belysa nyckeltrender som ligger till grund för utvecklingen av de starkt sammanlänkade energisektorerna i de fem centralasiatiska länderna – Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Konferensen kommer att syfta till att uppnå följande inbördes relaterade investerings- och policymål:

 • Tillåt de fem centralasiatiska länderna att presentera sina prioriterade projekt för investeringar i ren och konventionell energi för EU och andra internationella intressenter i Bryssel
 • Tillhandahålla en plattform för de centralasiatiska länderna att diskutera sina prioriterade projekt för investeringar i ren och konventionell energi med internationella finansinstitutioner
 • Underlätta regionalt samarbete: möjliggör en bättre samordnad dialog om prioriterade projekt för investeringar i ren och konventionell energi för de centralasiatiska länderna på regional nivå
 • Utveckla det ömsesidiga beroendet av energisäkerhet i Centralasien, som en nyckelfaktor för att stimulera regional utveckling och internationellt samarbete
 • Bedöma utsikterna för utvecklingen av en marknad för förnybar energi i regionen, inklusive utvärdering av styrkor och svagheter i marknadsutveckling, hinder för investeringar, finansieringskällor och politiska alternativ baserade på internationella bästa praxis.

Konferensen kommer också att ge starka nätverksmöjligheter för intressenter inom ren och konventionell energi från den centralasiatiska regionen med europeiska motsvarigheter, såväl som investerare och de internationella finansinstitutioner som är verksamma i regionen.

Vem ska delta i:

 • Diplomatiska representationer av centralasiatiska länder i Bryssel
 • Relevanta regeringstjänstemän och statliga företagsledare från länder i Centralasien
 • Politiska tjänstemän från EU-institutioner som arbetar med Centralasien
 • Politiker från EU-institutioner som arbetar med förnybar energi
 • Energiattachéer från Bryssel-baserade diplomatiska representationer
 • IFI:er involverade i utveckling av projekt för förnybar energi
 • Representanter från relevanta internationella organisationer
 • Representanter från förnybar energiföreningar
 • Representanter från konventionella energiföreningar
 • Private equity, utländska investerare
 • Bankers, projektfinansieringsexperter, energiexperter
 • Regulatoriska och licensierande proffs/energi
 • Energiföretag proffs
 • Utrustningsleverantörer och supply chain managers på förnybar energi i Eurasien
 • Konsultpersonal inom teknisk assistans som arbetar i Centralasien
 • Proffs inom energireglering
 • Public affairs proffs
 • Tankesmedjor som arbetar med förnybar energi med fokus på Eurasien
 • Affärsutveckling och kommersiell
 • Intresserade massmediarepresentanter

Ytterligare information och deltagande

Anmälan krävs för deltagande i konferensen.

Konferensen kommer att spelas in och i ett senare skede visas på Brussels Energy Clubs YouTube-kanal. Vi förbehåller oss rätten att citera deltagare i våra efterföljande publikationer efter att deras tillstånd har beviljats.

REGISTRERA NU

Vänligen kontakta oss på [e-postskyddad] för mer information.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend