Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Ledamöterna stöder planer på att öka användningen av förnybar energi 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Parlamentet röstade på tisdagen (12 september) för att öka spridningen av förnybar energi, i linje med Green Deal och REPowerEU-planerna, Plenum, ITRE .

Uppdateringen av direktivet om förnybar energi (RED), som redan kommit överens om mellan Europaparlamentariker och rådet, höjer andelen förnybar energi i EU:s slutliga energiförbrukning till 42.5 % till 2030. Medlemsstaterna bör sträva efter att uppnå 45 %.

Lagstiftningen kommer också att påskynda förfarandena för att bevilja tillstånd för nya kraftverk för förnybar energi, såsom solpaneler eller vindkraftverk, eller för att anpassa befintliga. Nationella myndigheter bör inte ta längre tid än 12 månader på sig att godkänna nya förnybara energianläggningar, om de är placerade i s.k. "förnybara energikällor". Utanför sådana områden bör processen inte överstiga 24 månader.

Inom transportsektorn bör användningen av förnybara energikällor leda till en minskning med 14.5 % av växthusgasutsläppen till 2030, genom att använda en större andel avancerade biobränslen och en mer ambitiös kvot för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung, såsom väte.

Ledamöterna säkerställde också att medlemsländerna satte upp ett vägledande mål för innovativ förnybar energiteknik på minst 5 % av nyinstallerad förnybar energikapacitet, samt ett bindande ramverk för gränsöverskridande energiprojekt. De drev på för strängare kriterier för användningen av biomassa för att säkerställa att EU inte subventionerar ohållbara metoder. Skörd av biomassa bör göras på ett sätt som förhindrar negativ påverkan på markkvalitet och biologisk mångfald.

Ledande ledamot Markus Pieper (EPP, DE), sa: "I vår strävan efter större energioberoende och CO2-minskning har vi höjt våra mål för förnybar energi. Detta direktiv är ett bevis på att Bryssel kan vara obyråkratiskt och pragmatiskt. Vi har utsett förnybar energi som ett överordnat allmänintresse, effektivisera deras godkännandeprocess. Vårt fokus omfattar vindkraft, solceller, vattenkraft, geotermisk energi och tidvattenströmmar. Biomassa från trä kommer att förbli klassificerad som förnybar energi. Enligt principen om "Positiv tystnad" kommer investeringar att anses godkända i avsaknad av administrativ feedback. Vi behöver nu omedelbart en utformning av EU:s elmarknad och en omedelbar övergång till vätgas för en grönare omställning".

Nästa steg

Annons

Lagen antogs med 470 röster för, 120 röster emot och 40 nedlagda röster. Den måste nu formellt godkännas av rådet för att den ska kunna träda i kraft.

Bakgrund

Lagrevisionen härrör från paketet "Fit for 55"., anpassa befintlig klimat- och energilagstiftning för att uppfylla EU:s nya mål om minst 55 % minskning av utsläppen av växthusgaser (GHG) till 2030 (REDIII). De föreslagna målen höjdes ytterligare under REpowerEU paketet, som syftar till att minska Europas beroende av import av fossila bränslen från Ryssland, efter dess aggression i Ukraina. Denna lag medför också nya åtgärder som syftar till att förkorta godkännandeförfarandet för utbyggnaden av förnybar energi.

Konferens om Europas framtid

Genom att anta detta betänkande svarar parlamentet på medborgarnas förväntningar som uttrycks i förslagen 3, 1, 3, 3 och 3 i slutsatserna av Konferens om Europas framtid att påskynda EU:s gröna omställning, särskilt genom: ökade investeringar i förnybar energi; minska beroendet av olje- och gasimport genom energieffektivitetsprojekt och utbyggnaden av ren och förnybar energi; förbättra kvaliteten och sammankopplingen av den elektriska infrastrukturen för att möjliggöra övergången till förnybara energikällor. investera i teknik för att producera förnybar energi, såsom effektiv produktion och användning av grönt väte; och att investera i utforskning av nya miljövänliga energikällor och lagringsmetoder.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend