Anslut dig till vårt nätverk!

Corporate skatteregler

Kommissionens rapport: #EnvironmentalTaxRevenues förblir stabila i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Miljö- och energiskatterna förblev stabila i EU under det senaste decenniet enligt en ny rapport om skattetrender publicerades av kommissionen i dag, även om en liten förändring sågs under 2017 när intäkterna minskade till något mindre än 2.5 % av BNP. Energiskatter – huvudkomponenten i miljöskatter – stod för mindre än 2 % av BNP i form av skatteintäkter det året. Övriga skatteintäkter i EU som andel av BNP har fortsatt sin uppåtgående trend sedan 2009. 2017 stod skatteintäkterna i EU för 39 % av BNP, nästan 2 procentenheter mer än 2009, med skatteintäkterna till BNP kvoten ökar i 16 medlemsländer jämfört med 2016. Rapporten, som publiceras årligen, innehåller även uppgifter om konsumtion, arbete, kapital- och fastighetsbeskattning, plus skattesatser för inkomstskatter för personer och företag i varje EU-medlemsstat. Huvudmålet är att tillhandahålla fakta och detaljerad information om beskattning i hela EU. Dagens rapport innehåller en rik uppsättning statistiska indikatorer, jämförbara mellan länder och över tid. Det kommer att stödja ekonomisk analys på skatteområdet, foderpolitiska processer och informera dem som är intresserade av skattefrågor mer allmänt. Ladda ner rapporten här..

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend