Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

Minskning av utsläppen av fluorerade gaser för att främja EU:s kamp mot klimatförändringarna 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Parlamentets miljöutskott samtycker till en ambitiös minskning av utsläppen av fluorerade växthusgaser, för att ytterligare bidra till EU:s klimatneutralitetsmål.

Ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) antog sin ståndpunkt om översyn av EU:s lagstiftning om utsläpp av fluorerade gaser (F-gaser) med 64 röster för, åtta emot och sju nedlagda röster.

Gå snabbare mot alternativa lösningar

För att påskynda innovation och utveckling av mer klimatvänliga lösningar och för att ge säkerhet för konsumenter och investerare vill ledamöterna stärka nya krav som kommissionen föreslagit som förbjuder utsläppande på den inre marknaden av produkter som innehåller F-gaser (bilaga IV). Texten lägger också till förbud mot användning av F-gaser för sektorer där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att byta till alternativ som inte använder F-gaser, såsom kyla, luftkonditionering, värmepumpar och elektriska ställverk.

Påskynda övergången till klimatneutralitet

Rapporten introducerar en brantare bana från 2039 och framåt för att fasa ned fluorkolväten (HFC) som släpps ut på EU-marknaden, med målet om ett noll-HFC-mål till 2050 (bilaga VII). Att fasa ut HFC-produktion och -konsumtion i EU skulle anpassa dessa uppdaterade regler till EU:s klimatneutralitetsmål 2050.

Enligt parlamentsledamöterna bör kommissionen noga övervaka marknadsutvecklingen inom nyckelsektorer som värmepumpar och halvledare. När det gäller värmepumpar måste kommissionen se till att avvecklingen av HFC inte skulle äventyra RePowerEU värmepumpsutbyggnadsmål eftersom industrin måste arbeta för att ersätta HFC med naturliga alternativ.

Annons

Förbättra efterlevnaden för att förhindra illegal handel

Ledamöterna föreslår fler åtgärder mot illegal handel med dessa gaser genom att föreslå administrativa minimiböter för bristande efterlevnad. De vill också att tullmyndigheterna ska beslagta och konfiskera F-gaser som importeras eller exporteras i strid med reglerna, i enlighet med miljöbrottsdirektivet.

Referent Bas Eickhout (Gröna/EFA, NL) sa: "F-gaser är inte välkända, men har stora konsekvenser för vårt klimat, eftersom de är mycket kraftfulla växthusgaser. I de flesta fall är naturliga alternativ lätt tillgängliga. Det är därför vi röstade för en ambitiös position att helt fasa ut F-gaser till 2050 och i de flesta sektorer redan i slutet av detta decennium. Vi ger klarhet till marknaden och en signal att investera i alternativ. Många europeiska företag ligger redan i framkant av denna utveckling och kommer att dra nytta av den på grund av sin marknadsposition och exportmöjligheter.”

Nästa steg

Rapporten är planerad att antas under plenarsammanträdet den 29–30 mars 2023 och kommer att utgöra parlamentets förhandlingsposition med EU:s regeringar om den slutliga utformningen av lagstiftningen.

Bakgrund

Fluorerade växthusgaser, som inkluderar fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC), svavelhexafluorid och kvävetrifluorid, är konstgjorda växthusgaser (GHG) med hög global uppvärmningspotential. De används i vanliga apparater som kylskåp, luftkonditionering, värmepumpar, brandskydd, skum och aerosoler. De omfattas av Parisavtalet tillsammans med CO2, metan och dikväveoxid och står för cirka 2,5 % av EU:s växthusgasutsläpp.

Ytterligare minskning av utsläppen av F-gaser behövs för att bidra till EU:s klimatmål och följa Kigali-tillägg till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend