Anslut dig till vårt nätverk!

Bahamas

Bahamas lämnar in juridiska inlagor om klimatförändringar till Internationella domstolen

DELA MED SIG:

publicerade

on

 Justitiekansler Ryan Pinder, på uppdrag av samväldet av Bahamas, insisterar inför Internationella domstolen (ICJ) att länder runt om i världen ska hållas ansvariga för sin klimatpolitik, med hänvisning till det existentiella hot klimatförändringar utgör för Bahamas och andra små ö-stater.

Den skriftliga inlagan gjordes till Internationella domstolen (ICJ) för rådgivande förfaranden om staters skyldigheter enligt internationell rätt att ta itu med klimatförändringarna.

”Vi befinner oss i en ny klimatera, där klimatpåverkan i allt högre grad kommer att driva geopolitisk och ekonomisk instabilitet. Internationella institutioner måste ta sig an och insistera på beslutsamma åtgärder, säger premiärminister Philip Davis. "Bahamas uppmanar ICJ att klargöra staternas rättsliga skyldigheter att minska skadlig politik och skydda nuvarande och framtida generationer från de mest förödande effekterna av klimatförändringarna."

Bahamas hävdar att stater har en skyldighet att förhindra miljöskador, samarbeta i klimatåtgärder och respektera nuvarande och framtida generationers rättigheter till en hälsosam miljö.

“The ICJ’s advisory opinion will provide much-needed guidance on the responsibilities of states to address climate change,” said Attorney General Ryan Pinder. “It will strengthen the legal framework for climate action and hold states accountable for their contributions to the crisis.”

The Bahamas’ submission details climate change impacts encountered at a national and individual level, including sea level rise, ocean acidification, extreme weather events, and harm to coral reefs. The Bahamas draws the attention of the Court to the significant and ongoing impacts of climate change on the nation’s economy and the impacts which future generations of Bahamians are likely to encounter.

Inlagan lämnades in till ICJ:s kansli idag, i Nederländerna, fredagen den 22 mars 2024.

Annons

Inlägget är till stöd för en "begäran om ett rådgivande yttrande från Internationella domstolen om staters skyldigheter i fråga om klimatförändringar" som gjordes av FN:s generalförsamling genom resolution 77/276.

Bahamas kommer att ge kommentarer till inlagor från andra stater och internationella organisationer före deadline den 24 juni 2024.

Bahamas kommer att fortsätta att på många fronter förespråka kraftfulla och ambitiösa åtgärder för att ta itu med klimatkrisen och skydda nuvarande och framtida generationers rättigheter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend